Frederick Wilhelm III (Friedrich Wilhelm III)

Tyskland, 1770-1840 03.01.13

Konge af Preussen 1797-1840. Søn af Friedrich Wilhelm II; sluttede sig til koalitionen mod Napoleon 1806, men blev overvundet og ydmyget; måtte i Tilsit 1807 afstå landområder i øst og vest. Lovede under frihedskrigen 1812-14 frihed og enhed, men svigtede og regerede enevældigt fra 1815. Efter Napoleons fald fik han i Wien genoprettet de gamle grænser og genrejst Preussen. Han var kun jævnt begavet og var en bitter fjende af liberalismen.

Frederik Vilhelm III (1770-1840), preussisk konge 1797-1840, søn af Frederik Vilhelm II. Alvorlig og pligttro og ikke uden begavelse, men manglende initiativ og vidsyn. Under sin bevægede regering lod han sig oftere rive med af forhold og personer, end han ledede dem. Efter Preussens nederlag 1806 boede han 2 år i Königsberg, hvorfra von Stein reformerede landet. 1813 stillede han sig efter lang tøven i spidsen for det frihedsbegejstrede folk og levede en fri forfatning, men førte efter sejren 1815 en ængstelig reaktionær politik og nøjedes med at indføre provinsialstænder uden al indflydelse (1823). Hans jævne værdighed gjorde ham dog populær. Hans første hustru var den smukke og højt begavede Louise af Mecklenburg, død 1810. (HK4/1922)

Fader:
Friedrich Wilhelm II
Børn:

Wilhelm I
* Carl (1801-1883)
* Alexandrine (1803-1892)
* Friedrich (1804-1806)