Leopold Josef von Daun

Østrig, 1705-66 07.11.13

Daun, Leopold Joseph Marie, rigsgreve, fyrste af Thiano (1705-66), østrigsk feltherre, tjente 1718-20 på Sicilien, siden ved Rhinen og 1737-39 i Tyrkerkrigen, hvor han blev feltmarskalløjtnant. I den østrigske arvefølgekrig kæmpede han bl.a. i Schlesien mod preusserne og i Böhmen mod franskmændene. Efter krigen reorganiserede han med stor dygtighed hæren og blev 1754 feltmarskal. I 7årskrigen slog han Frederik II ved Kolin 1757. Efter nederlaget ved Leuthen fik han overkommandoen over den østrig-ungarske hær, sejrede over preusserne ved Hochkirch 1758 og ved Maxen 1759, men evnede ikke at udnytte sejrene; hans alt for store forsigtighed og afhængighed af hofkrigsrådet hæmmede hans operationer. Hans landsmænd gav ham hædersnavnet »den østrigske Fabius cunctator«; Frederik II anså ham for den bedst uddannede og klogeste af sine modstandere. Han var en streng og barsk soldat uden Laudons og Eugens popularitet. (HK3/1921)