British Aerospace>BAE Systems Storbritannien www.baesystems.com

125/Dominie (Hawker Siddeley)
146/RJ
HS 748 (Hawker Siddeley)
Andover (Hawker Siddeley)
Bulldog (Scottish Aviation)
Canberra (English Electric/BAC)
F-35 Lightning II (partner)(se Lockheed Martin)
Harrier GR.1/3/T.4 (Hawker Siddeley)
Harrier GR.5/7/T.10
Hawk (Hawker Siddeley)
Jetstream (Handley Page/Scottish Aviation)
Nimrod (Hawker Siddeley)
One-Eleven (BAC)
Sea Harrier (Hawker Siddeley)
BAC 167 Strikemaster (BAC)
Trident (Hawker Siddeley/BAC)
Typhoon (se Eurofighter)

British Aerospace (BAe) dannet 29/4/1977 ved fusion mellem British Aircraft Company (BAC), Hawker Siddeley Group (HS) og Scottish Aviation.
BAE Systems dannet 30/11/1999 ved fusion mellem British Aerospace (BAe) og Marconi Electronic Systems (MES).

Den britiske forsvarsminister Gavin Williamson præsenterer Combat Air Strategy juli 2018
© MOD

AFM 9/18 : Den britiske forsvarsminister præsenterede landets nye Combat Air Strategy under Farnborough International Airshow 16/7/2018. Samtidig blev en konceptmodel af et næste-generation kampfly med navnet Tempest afsløret, som skal demonstrere den britiske flyindustris luftkampskapacitet. Projektet bliver anført af britiske firmaer inkl. BAE Systems, Leonardo, MBDA og Rolls-Royce, som har slået sig sammen med RAF Rapid Capabilities Office for at danne Team Tempest. Programmet har i sidste ende til formål at frembringe en næste-generation luftkampskapacitet til afløsning af Royal Air Force's Typhoon kampfly fra 2035. Forsvarsministeriet har ligeledes bekræftet en løbende forpligtelse til Future Combat Air System (FCAS) teknologi-initiativet, som har til formål at samle det britiske forsvarsministerium og industripartnere for levering af teknologiinvesteringer for £2 mia. frem til 2025.

AFM 9/19 : Det nystartede britiske selskab Aeralis og Thales har indgået en aftale om udvikling af et skræddersyet træningssystem til RAF's kommende Tempest kampfly. Ifølge aftalen skal de to selskaber udvikle koncepter til jordbaserede trænings- og simulatorsystemer som supplement til det nye kampfly.

AFM 9/19: Sverige og Storbritannien har indgået en aftale om udvikling af fremtidens kapaciteter indenfor kampfly, hvilket omfatter det kommende Tempest kampfly foruden Saab Gripen. De to landes forsvarsministre underskrev en 10-årig hensigtserklæring vedr. samarbejde om fremtidens luftkampsystemer 18/7/2019. Forpligter sig til at arbejde på et fælles udviklings- og anskaffelsesprogram til luftkamp, inkl. udvikling af nye koncepter til at imødekomme begge nationers kommende behov. Aftalen omfatter ingen langsigtede forpligtelser mellem de to lande, som begge har tilladelse til at fortsætte arbejdet på andre studier og med andre partnere. Giver mulighed for at indarbejde avancerede teknologier i de eksisterende Gripen og Typhoon kampfly, inden de bliver anvendt i kommende luftkampsystemer. Begge lande har i fremtiden behov for nye platforme til luftforsvar.

AFM 11/19: Italien har som den anden partnernation tilsluttet sig Storbritanniens Tempest sjette-generation kampflysprojekt. De to landes regeringer har aftalt at samarbejde om en række luftkampskapaciteter 10/9/2019. Desuden skal muligheden for at integrere avancerede teknologier fra Typhoon kampfly i Tempest. Hensigtserklæringen omfatter de italienske selskaber Leonardo Italy, Elettronica, Avio Aero og MBDA Italy, som vil samarbejde om at danne en samarbejdsmodel for at definere kravene til det nye kampfly. Sverige har tidligere fremlagt sine intentioner om at være involveret i Tempest projektet, mens et forståelsesdokument blev indgået mellem Storbritannien og Sverige juli 2019 om fælles udvikling af fremtidige teknologier forbundet med platformen.

AFM 9/12: Det britiske forsvarsministerium har annonceret, at man har indgået en kontrakt på £250 mio. med partnerne i den britiske flyindustris Team Tempest, som skal drive den næste fase af det store nationale og internationale projekt med at udvikle den næste generation af kampfly. Future Combat Air System, kendt som Tempest, forventes at kombinere et kernefly med et helt netværk af kapaciteter såsom ubemandede fly og avancerede datasystemer for at danne den næste generation af blandede systemer, som efter planen skal komme i tjeneste fra midten af 2030'erne. Kontrakten markerer den formelle start på programmets Concept and Assessment-fase med en indledende værdi på £250 mio. og vil efter planen vokse yderligere. Investeringen udgør en del af den britiske regerings samlede investeringer på mere end £2 mia. til projektet over de næste 4 år. i henhold til UK Defence Command Paper.