Vittorio Emanuele II

Italien, 1820-1878

Konge af Sardinien 1849-61, af Italien 1861-78; søn af Carlo Alberto. Gennemførte under Cavours ledelse Italiens samling 1859-61 under fyrsteslægten Savoyen.

Konge af Sardinien 1849-61, af Italien 1861-78, søn af Karl Albert, ved hvis nedlæggelse af kronen han blev konge marts 1849, da landet stod på undergangens rand. Efter at der var sluttet fred med Østrig, lykkedes det Victor Emanuel ikke mindst ved Cavours glimrende dygtighed at nyorganisere landet finansielt, militært og administrativt. Det blev Sardinien, om hvem alle italienske enhedstanker samledes, og Victor Emanuel viste sig ikke tilliden uværdig. I krigen 1859 vandt han Lombardiet og forstod med større sindsligevægt end Cavour at bære skuffelsen over, at Venezia ikke fulgte med. 1860 støttede han frihedsbevægelsen i de italienske stater, valgtes til konge i flere af dem og antog 1861 titel af konge af Italien. 1864 flyttede han fra Torino til Firenze, 1866 vandtes Venezia og 1870 Rom. Mindre ved store evner end ved sin personligheds samlende magt og sin villighed til at bøje sig ind under de skiftende situationer havde Victor Emanuel skabt Italien. Han støttede sig siden væsentlig til de tyske magter. (HK9/1925)

33, 162, 203, 11 257

Datter: Marie Pia (1847-1911)