Borodino

Rusland

Napoleonskrigene, 1812

Efter den franske erobring af Smolensk den 18. august 1812, sendte Napoleon I sine kolonner dybere ind i Rusland. Zar Alexander I gav feltmarskal Mikhail Kutuzov ansvaret for de russiske hære, men retræten fortsatte. Den 5. september fandt marskal Joachim Murats franske kavaleri, som sonderede 260 km nordøst for Smolensk, Kutuzov hastigt forskanset bag en linje bag den lille by Borodino. Napoleon brugte den næste dag på at gruppere 86.000 mand infanteri, 28.000 kavaleri og 587 kanoner mod russernes 72.000 infanteri, 18.000 kavaleri og 640 kanoner (samt 17.000 kosakker og militsfolk).
   Tidligt den 7. september anførte marskal Louis Davout angrebet på den franske højre fløj. På den venstre indledte Eugène de Beauharnais, Napoleons stedsøn, et angreb på Borodino. Gennem hele morgenen bølgede kampene frem og tilbage. Men ved middagstid dominerede det franske artilleri slagmarken og påførte tusinder af tab, inkl. den dødeligt sårede prins Pëtr Bagration, kommandør for den 2. russiske armé. Kutuzov trak sig tropper tilbage til det næste højdedrag. Men franskmændene var for medtagede til at kunne følge efter. I det blodigste slag i århundredet led Rusland 45.000 tab, Napoleon mellem 28.000 og 30.000.
   Kutuzov trak sig tilbage 110 km mod nordøst til Moskva, men opgav derpå byen for at forhindre dets ødelæggelse. Franske fortropper gik ind i den russiske hovedstad den 14. september. Den følgende nat udbrød der en frygtelig brand, som på tre dage ødelagde størstedelen af byen. Efter fem ugers usikkerhed forlod Napoleon Moskva den 19. oktober, idet han planlagde at trække sig tilbage mod sydvest.