Frederik Karl Frederick Charles
Friedrich Carl
Preussen, 1828-1885 03.01.13

Prins af Preussen. Søn af Carl. Gift med Maria Anna, prinsesse af Anhalt-Dessau. Nevø til kong Wilhelm I. Chef for 1. armé i krigen mod Østrig-Ungarn 1866 og for 2. armé i krigen mod Frankrig 1870-71.

Frederik Karl Nikolaus (1828-85), prins af Preussen, brodersøn af kejser Vilhelm I, var 1848 ansat i general Wrangels stab og deltog i slaget ved Slesvig. 1864 ledede han det mislykkede angreb mod Mysunde, stormen på Dybbøl og overgangen til Als. 1866 kommanderede han den ene preussiske hær i Böhmen og deltog i slaget ved Königgrätz. 1870-71 var han i spidsen for 2. tyske armé, fastholdt general Bazaine ved Mars-la-Tour-Vionville, deltog ved Gravelotte-St. Privat og ledede cerneringen af Metz. Efter dettes fald beordredes han mod Loirearméen og sejrede ved Orléans og Le Mans. Efter Metz' kapitulation blev han generalfeltmarskal og efter krigen generalinspektør for rytteriet.