Francois Achille Bazaine

 
Frankrig, 1811-1888 07.11.14

Fransk marskal, udmærkede sig tidlig som forvoven og rådsnild officer (i Spanien og Afrika), general i 40-årsaldren og deltog med berømmelse i Krimkrigen og den italienske krig, men sit egentlige feltherrery vandt han i den mexicanske krig 1862-67. August 1870 overgeneral over rhinarméen. Da forening med Mac Mahons hær ikke lykkedes (kampe 14.-18. august, Mars la Tour, Gravelotte), måtte kan trække sig ind i Metz, der blev indesluttet af tyskerne. Proviantmangel og sygdomme i hæren nødte ham til at kapitulere 27. oktober. Hele hæren (170.000 mand) krigsfanger. Beskyldt for uduelig-hed, af Gambetta endog for forræderi. Anklaget 1872, 1873 dødsdømt, straffen dog formildet til 20 års fængsel. Undslap 1874. Død i fattigdom i Madrid. (HK1/1920)