Filip II August

Philippe II Auguste
Philip II Augustus
Frankrig, 1165-1223
Fransk konge 1180-1223. Hans lange regeringstid og vellykkede uden- og indenrigspolitik hævede kraftigt Capetingernes magt og anseelse. Frankrig blev et arvekongedømme, og den af ham skabte embedsstand hold feudalismen i skak. Efter sin tronbestigelse slog han et vasaloprør ned og vandt store områder for kronen. Sine farligste modstandere, slægten Plantagenet, udmanøvrerede han ved at understøtte de idelige tronfølgeoprør: Richard 1. og Arthur mod John Lackland. Denne sidste mistede omkring 1204 de fleste af sine besiddelser i Frankrig, og da han 1214 fik en alliance i stand med Otto 4., slog Philippe først englænderne og vandt derpå en strålende sejr over kejseren ved Bouvines. Philippe deltog i 3. korstog, men rejste hjem allerede 1191 efter en række kævlerier med Richard Løvehjerte. Under Philippe førte Simon de Montfort korstog mod albigenserne i Syd-Frankrig. Philippe fremmede handelen og styrkede borgerskabet. Hans 2. hustru var Ingeborg af Danmark, som han dog forskød straks efter bryluppet 1193, men, efter et mellemliggende ægteskab og interdikt over Frankrig, på ny anerkendte 1213, ikke for at glæde hende eller paven, men for at få dansk støtte mod Otto IV og England. (LM/22)

Hustruer:
Elisabeth af Hainaut (>1190)
Ingeborg af Danmark (1193>)
Agnes af Merano (1196>)

Børn
Ludvig (VIII)