Richard I Løvehjerte

Coeur de Lion
England, 1157-99

Engelsk konge 1189-99. Søn af Henry 2., der 1172 gav ham Aquitanien som hertugdømme og fik idelige oprør til tak. Deltog i 3. korstog, erobrede Cypern 1191 og deltog i stormen af Acre. Sluttede efter vekslende kampe våbenstilstand med Saladin, som åbnede Jerusalem for kristne pilgrimme. På toget erhvervede Richard et vældigt krigerry og takket være sin grovhed og selvrådighed en vrimmel af bitre fjender blandt kristenhedens fyrster. En af disse, Leopold af Østrig, arresterede ham på hjemturen 1193 og udleverede ham til kejser Heinrich 6., der slap ham fri 1194 mod ydelse af lensed og en vældig løsesum. I mellemtiden havde en tredje, Philippe Auguste, konspireret med hans broder John (Lackland), og Richard tilbragte resten af sin tid med at forsvare sine franske besidelser mod deres anslag. Faldt under et forsøg på væbnet inkasso over for en vasal. Nogle digtere har villet gøre Richard 1. til en ædel ridder og engelsk nationalhlet; men bortset fra tapperhed var der ikke et ridderligt træk i hans karakter. England aflagde han kun to små besøg for at rejse penge til sine krige andetsteds.

Richard I Løvehjerte (1157-99), konge af England 1189-99, søn af Henrik II; drog med Filip II af Frankrig på korstog 1190, de forenede sig på Sicilien med Tankred, blev senere uenige, men indtog i fællesskab Cypern og 1191 Akka. Senere kæmpede Richard alene mod Saladin, fik afsluttet en våbenstilstand på 3 år og vendte hjem. Blev fanget ved Wien af hertug Leopold af Østrig, men udløst af kejser Henrik VI, der krævede endu højere løsesum. 1194 nåede Richard tilbage til England og måtte kæmpe med broderen, Johan uden Land, der hjulpet af Filip August havde berøvet ham tronen. Richard vandt overhånd og krigede i nogen tid mod Frankrig. (HK8/1925)

2, 30; 90, 172