Charles den Dristige

Burgundiet, 1433-1477 19.09.16

Hertug af Burgund. Faldt i slaget ved Nancy 1477.

Karl den Dristige (1433-77), hertug af Burgund 1467-77, søn af Filip den Gode (s.d.), var samtidens rigeste fyrste, og hans stræben gik ud på at genoprette det gamle kongerige Burgund (s.d.). I kampen med sin lensherre Ludvig XI af Frankrig var han først heldig, tvang ham således 1468 til at opgive Flandern og Picardie. Men i den følgende tid gik det op og ned. Karl og Ludvig overbød hinanden i troløshed og grumhed, men Ludvig var den klogeste. Karl forbandt sig med Edvard IV af England, Ludvig med schweizerne og lothringerne, der truedes af Karl. 1475 købte Ludvig fred med Edvard IV, og kort efter sluttede Karl fred med Ludvig, der lod lothringerne og schweizerne i stikken. Karl faldt så ind i Lorraine og erobrede det, men da han 1476 drog mod schweizerne, led han ydmygende nederlag ved Grandson og Murten. Blev herover tungsindig og nedbrudt, så hertug René af Lorraine kunne vinde sit land tilbage. Da han så på ny dog mod lothringerne, faldt han 1477 ved Nancy. Hans prægtige gravmæle i Bruges er udført 1558. Hans eneste datter Maria af Burgund blev gift med Maximilian af Habsburg. (HK5/1922)