Ludvig XI (Louis)

Frankrig, 1423-1483 22.03.13


Fransk konge fra 1461. Fader til Charles VIII.

Ludvig IX (1423-83), fransk konge 1461-83, søn af Karl VII. Var som Dauphin intrigant, ja ligefrem oprørsk mod faderen og opholdt sig i flere år, nærmest som landsforvist, hos kongehusets fjende, hertug Filip af Burgund. Så snart han blev konge, handlede han imidlertid ganske i faderens ånd og efter de monarkiske traditioner. Hans statsfornuftige, men hensynsløse, snart listige, snart voldsome fremfærd mod stormændene, deriblandt også mod hertugen af Burgund, vakte en adelsopstand (lique du bien public) med Karl d. Dristige af Burgund som leder. Opstanden lykkedes det ham at splitte ved kloge forhandlinger, men med Karl af Burgund, der til sidst forbandt sig med Edvard IV af England om at erobre Frankrig, førte han krig, lige til hertugen faldt ved Nancy 1477, hvorefter han inddrog Burgund og de hertugelige stæder i Picardie og Flandern. Hans politiske rådgiver i disse år var hisorieskriveren Commines. Louis XI har været af af Frankrigs nyttigste konger: han slog feudaladelen ned, øgede centralmyndighedens autoritet, gennemførte en sparsommelig og vedordnet styrelse, fremmede handel og industri og landbrug, støttede den moderne humanistiske videnskab, reformerede Parisuniversitetet og oprettede bogtrykkerier. Paven gav ham den af alle senere franske konger førte titel: den allerkristeligste konge. Man han var samviggtighedsløs, svigefuld og grum og vistnok til tider meget bigot. I sine senere år levede han, menneskesky og dødsangst, i borgen Plassis-les-Tours. (HK6/1923)