Indianerkrige i USA
USA

1637-1890 11.11.16

Med begyndelse under kolonitiden, frembragte de amerikanske bosætteres vedholdende march vestpå konflikter med indianerstammerne. Med undtagelse af Blue Licks, er slagene herunder dem som blev udkæmpet uafhængigt af Franske og indianske Krig og den Nordamerikanske Frihedskrig.

Kolonitiden

USA-indianske Krige