Killdear Mountain

North Dakota, USA

Sioux-krigene, 1864

I tre år under Borgerkrigen havde general Alfred Sully ansvaret for at beskytte nybyggerne og emigranterne vest for Missouri-floden i Dakotaerne. I 1864 marcherede han fra Sioux City, Iowa, mod nordvest til en koncentration af indianere på Knife-floden, en vestlige biflod til Missouri. Den 28. juli nåede hans kolonne på 2.300 bevæbnede mænd Killdeer Mountain (Tahkahokuty), i Badlands. Her stod omkring 5.000 Sioux-indianere. Idet han brugte artilleri og kavaleriangreb med stor dygtighed, fordrev Sully indianerne fra højdedragene og påførte dem omkring 100 tab. Sully mistede 15 dræbte og sårede.