James (Jacques) Fitz-James

England, 1671-1734

Hertug af Berwick, uægte søn af kong James II (Jakob) af England og hertugen af Marlboroughs søster Arabella Churchill. Opdraget i Frankrig. Efter Jakob IIs mislykkede tog til Irland trådte han i fransk tjeneste. Dygtig men hård feltherre, især i den spanske arvefølgekrig. Fransk anfører i den polske Tronfølgekrig. Faldt under en belejring (12. juni 1734). (HK)