Eugène de Beauharnais

Frankrig, 1781-1824 07.11.14

Fransk general. Vicekonge af Italien og stedsøn til Napoleon I.

Leuchtenberg, Eugène Beauharnais, hertug af (1781-1824), søn af Alexandre de Beaucharnais (s.d.) af gammel fransk adel og Josephine Tacher de la Pagerie, deltog som ung i felttogene i Tyskland, Italien og Ægypten. Moderens ægteskab med Napoleon 1796 åbnede ham glimrende muligheder, 1804 blev han prins og 1805 vicekonge af Italien, 1807 adopteret af Napoleon og arving til Italien. Han var en brav og retsindig krrakter og gjorde sig afholdt som vicekonge; i felttogene 1812-13 udmærkede han sig som soldat. Efter Napoleons fald fik han 1817 af sin svigerfader Maximilian I af bayern det gamle landgrevskab i Øvre-Pfalz Leuchtenberg som hertugdømme tillige med fyrstendømmet Eichstätt. Han havde 2 sønner og 4 døtre, hvoraf Josephine (s.d.) ægtede Oskar I af Sverige, Amalie Pedro I af Brasilien. (HK1/1920)