Duc Claude Louis Hector Villars

Frankrig, 1653-1734 05.06.12

Marskal af Frankrig fra 1702, og fra 1705 tillige titel af hertug. Hans glorværdige karriere som feltherre fik et alvorligt knæk da han i 1709 blev slået af Marlborough ved Malplaquet.

Villars, Claude Louis Hector, hertug af (1654-1734), fransk hærfører; tjente under Turenne og Condé. I den Spanske Arvefølgekrig blev han 1702 marskal og kæmpede i det hele heldigt i Tyskland. 1704 knuste han Kamisard-opstanden i Cevennerne. Også i de følgende år heldige kampe i Tyskland. 1709 havde han overbefalingen over den franske hær i Nederlandene, blev slået ved Malplaquet af marlborough og Eugen, men vandt efterhånden atter frem. Efter Ludvig XIV.s død var han medlem af regentskabet for barnekongen Ludvig XV og viste her ikke ringe dygtighed. (HK9/1925)

193, 230, 324