Nikolaj II

Rusland, 1868-1918 27.12.11

Zar af Rusland. Ældste søn af Alexander III og den danske prinsesse Dagmar. Han overtog regeringen ved sin faders død 1894, blev samme år gift med prinsesse Alix af Hessen og 1896 kronet i Moskva. I Europa var Nikolajs udenrigspolitik præget af ønsket om fredens opretholdelse. Han udstedte 1898 en opfordring til Europas magter om at foranstalte en international kongres til drøftelse af fredstanken, og dette ledede til den første fredskongres i Haag maj 1899. Forbundet med Frankrig blev styrket ved kejserparrets gentagne besøg i Paris. I det indenrigsske styre fulgte han helt i sin faders, Alexander IIIs fodspor, blev uden dennes karakterstyrke og personlige overbevisning. Han var i besiddelse af en god forstand og gennemdannet i væsen og optræden, men han var svag og afhængig af sine omgivelser og rent middelalderlig i sine forestillinger om zarmagtens udstrækning og fylde. Uroen efter Japankrigen 1904-05 afnødte ham Dumaforfatningen af 1906, men endnu under verdenskrigen var han ganske blind for det russiske folks elendige politiske stilling og indgroede anarkiske hang, og hans personlige anseelse undergravedes ved hans afhængighed af kejserinden, der atter var en sværmerisk tilbeder af den begavede, men plumpe og frække munk Rasputin. 1917 måtte Nikolaj abdicere, og 1918 blev han dræbt af bolsjevikkerne sammen med sin hustru, 4 døtre og sin eneste søn Alexej. (HK7/1924)