Justinianus I, den Store

 
-, 482 (505)-65 12.09.16

Østromersk (byzantinsk) kejser 527-565. Kejser fra 527 efter nogle år som medregent for sin onkel Justinus 1. og erobrede 523-53, takket være de dygtige generaler Belisarius og Narses, Vandaler-riget i N-Afrika, Østgoterriget i Italien og det sydøstlige Spanien fra vestgoterne; dermed var størstedelen af Romerriget samlet for sidste gang. Sikrede enevælden i Østromerske Rige og lod udarbejde lovsamlingen Corpus juris civilis (528-34). Under ham byggedes Hagia Sofia-kirken i Konstantinopel; efter 900 års virke i videnskabens tjeneste blev akademiet i Athen lukket 529, og hedninge og kættere blev forfulgt. Justinian 1.s tid var det byzantinske riges højeste, men kortvarige blomstring; den farverige og resolutte kejserinde Theodora havde måske større andel deri end den karaktersvage kejser. (LM/13)

Justinianus I (42-565), byzantinsk kejser 527-65 efter sin farbroder Justinus I (s.d.); var af fødselthraker, hed egentlig Uprauda. Gennem store erobringer (Vandalerriget ved Belisarius, Italien ved Narses og sydøstkysten af Spanien) hævede Justinianus den byzantinske rige til en kortvarig magtperiode; alligevel måtte han betale store tributer både til perserne og slaverne for at sikre grænserne mod angreb. Justinianus gennemførte fuldstændig enevælden og den bureutratiske centralisation, lod Tribonian (s.d.) udarbejde lovsamlingen »Corpus juris civilis« og lod opføre pragtfulde bygninger, især Sophiakirken, nu en moské. Den ortodokse lære hævdedes strengt af Justianus, monofysitter o.a. kættere undertrykkedes. Trods den ydre glans og en prægtig hofholdning med stift ceremoniel var Justianus' magt alligevel svag, og kun med møje holdt han partistridighederne i Konstantinopel nede, særlig Nika-oprøret 532 bragte hans trone i fare. personlig var Justianus ingen stor mand, men overordentlig arbejdsom og udholdende, ledede selv hele styrelsen fra sit palads; han var ofte mistænksom og smålig, især mod hærførerne. hans hustru, den intrigante og lunefulde skuespillerinde Theodora havde stor indflydelse på ham. (HK5/1922)