Kartago II

Tunesien

Krige under det Byzantinske Rige, 533-534

Under Justinian Is, den Store, regeringstid indledte det Byzantinske (eller Østromerske) Rige en lang kampagne for at genvinde de territorier af det Vestromerske Rige som var blevet oversvømmet af barbarer. Det første slag blev rettet mod Kartago, den vigtigste by i Nordafrika, hvor vandalerne havde været etableret i mere end hundrede år. I sommeren 533 sejlede Belisarius fra Konstantinopel til den tunesiske kyst med en styrke på 5.000 kavaleri og 10.000 infanteri. Belisarius gik i land under Kartago og marcherede mod byen fra øst. 15 km fra sit mål overraskede han en stor gruppe af afsiddende vandalske ryttere under Gelimer. I et pludseligt angreb slog de kejserlige fjenden på flugt den 14. september og gik ind i byen den følgende dag. Mens Belisarius hvilede og reorganiserede sine tropper i Kartago, slog Gelimer lejr med sin vandalstyrke 29 km mod sydvest ved Tricameron for resten af året.
   I begyndelsen af 534 red Belisarius pludseligt ud af byen og ramte vandalerne, som var placeret bag en å, hårdt. Da Gelimer flygtede til hest, fulgte hans mænd efter i stor uorden. De kejserlige havde vundet en let sejr, og mistede kun 50 mand sammenlignet med fjendens tab på 800. Senere blev Gelimer taget til fange og sendt til Konstantinopel som en fange. Vandal-kongedømmet var ophørt med at eksistere. Belisarius blev i kort tid kaldt tilbage til den byzantinske hovedstad hvor Justinian planlagde generobringen af Italien.