Belisarius

Belisarius
-, 505-65 29.07.12
 

Belisarius, den østromerske kejser Justinians feltherre, kæmpede (mest heldigt) mod perserne 529-32, dæmpede en opstand i Konstantinopel 532; 534 styrtede han vandalernes herredømme i Afrika, erorede 535 Sicilien, 536-40 størstedelen af Italien i kamp mod østgoterne, men kaldtes tilbage af Justinian, der nærede mistro til ham; 544-48 kæmpede han igen mod østgoterne; 559 slog han bulgarerne; 562 anklaget for deltagelse i en sammensværgelse og fængslet, men snart løsladt (beretningen om, at han blev blindet, er uhistorisk). (HK1/1920)