Friedrich III

Frederick William (kronprins)
Preussen, 1831-88 30.12.12

Konge af Preussen og tysk kejser 9. marts-15. juni 1888. Søn af Vilhelm I. Bevarede fra ungdomsårene ved Bonns universitet 1849-52 liberale anskuelser, som styrkedes ved hans ægteskab med Victoria af England 1858. Under Bismarcks konflikt med flertallet stillede han sig åbent på dettes side. Uden større held og lyst som militær deltog han med megen hæder i felttogene 1866 og 1870-71 (chef for preussiske 3. armé). Han var den egentlige ophavs-mand til planen om kejserdømmets genoprettelse. Af Bismarck holdt borte fra indflydelse på regeringen levede han tilbagetrukket og dyrkede bl.a. historiske studier. 1887 angrebes han af kræft i strubehovedet; strid mellem engelske og tyske læger forkludrede tilstanden og et ophold i Italien var forgæves, dødssyg overtog han regeringen, men døde samme år uden at have kunnet vise sine politiske planer. Han har i øvrigt næppe ønsket at fjerne Bismarck. (HK4/1922)