Wörth
Frankrig

Fröschwiller
Fransk-tyske Krig, 1870 04.10.18

Efter at have drevet den franske hær ud af Wissembourg den 4. august, marcherede den preussiske 3. armé under kronprins Frederick William mod sydvest til Wörth med 77.000 mand. Her, i det nordøstlige Frankrig, samlede Comte de MacMahon 37.000 franske tropper for at blokere invasionen. Preusserne angreb ved daggry den 6. august under dække af en artillerispærreild, udlagt af størstedelen af deres 234 riflede bagladekanoner. Dette våben var de gamle forladede franske pjecer, hvoraf MacMahon kun havde 101, langt overlegent. Men den centre-skydende franske riffel, kaldet chassepot, viste sig at have dobbelt så lang rækkevidde som det preussiske tændnålsgevær, og i otte timer holdt forsvarerne angrebene stangen. Med til at forøge den franske ildkraft var mitrailleuse, det første primitive maskingevær brugt i Europa. Til sidst, sidst på eftermiddagen, blev MacMahon nødt til at trække sig tilbage fra Wörth (Fröschwiller) efter at havde mistet næsten en tredjedel af hans styrke. Han faldt tilbage bag Vosges-bjergene. Kronprinsen, som havde mistet 11.000 tab, fulgte langsomt efter. Imens led en anden fransk armé nederlag ved Spicheren, 64 km mod nordvest.