Karl af Bourbon

 
Frankrig, 1490-1527

Greve af Montpensier. Ægtede 1505 Susanne af Bourbon og blev ved dette giftermål den godsrigeste fyrste i Europa. Barndomsven af Frans I, der ved sin tronbestigelse 1515 gjorde ham til Connétable. Bidrog væsentlig til sejren ved Marignon 1515 og forblev derefter som vicekonge i Milano, hvor han heldigt kæmpede med kejser Maximilian. Medens han opholdt sig i Italien, kølnedes Frans Is venskab for ham, især ved moderen, Louise af Savoyens intriger. Ved Susanne af Bourbons død 1521 gjorde Louise af Savoyen krav på hendes tidligere gods. En proces mellem hende og Karl af Bourbon gik denne imod, og krænket og forbitret knyttede han forræderiske forbindelser med kejser Karl V: Frankrig skulle deles mellem Karl V, Henrik VIII af England og Karl af Bourbon. Planerne røbedes og blev til intet. Karl gik i Karl Vs tjeneste og sejrede ved Pavia 1525 over sin konge og sine landsmænd. Faldt 8. maj 1527 under stormen på Rom. (HK)