Polen | Lockheed Martin F-35 Lightning II

LUFTVÅBNET

FG 5/4/19 : Polen regner med at kunne fremrykke anskaffelsen af op til 32 Lockheed Martin F-35 kampfly, efter at USA har vist sig parat til at udvide typens pulje af operatører. Det amerikanske forsvarsministerium overvejer salg af Lightning II fly til lande som Grækenland, Polen, Rumænien og Spanien. F-35 fly ville forstærke Polens forsvarskapacitet overfor voksende aggression fra Rusland. Ifølge Lockheed Martin vil de første fly kunne leveres i 2024, hvis der bliver indgået en FMS-kontrakt (Foreign Military Sales) nu. Polen forventes at bestille et første parti på 16 eksemplarer, men den samlede anskaffelse kunne komme op på 48 femte-generation stealth fly. Den polske præsident annoncerede marts 2019, at hav havde forhandlet med USA om en potentiel anskaffelse af nye fly som del af Harpia-programmet, som skal afløse de aldrende flåder af RAC MiG-29 jagerfly og Sukhoi Su-22 jagerbombere.

AFM 5/19 : Det polske forsvarsministerium har fremlagt detaljer om kommende militære flyprojekter som del af en teknisk moderniseringsplan, som skitserer landets sikkerhedspolitik og forsvarsudgifter frem til 2026. Det primære projekt er 32 nye Harpia multirolle kampfly til afløsning af MiG-29 og Su-22. Andre højt prioriterede projekter omfatter anskaffelse af nye mellemdistance taktiske droner som del af Gryf-programmet samt nye kamphelikoptere under Kruk-projektet. Andre nye planer med kodenavnet Flame omfatter levering af nye rekognosceringsfly.

AFM 7/19 : Polen har annonceret sine intentioner om at anskaffe F-35A Lightning II kampfly, da landet ønsker at modernisere sin flåde af kampfly fra sovjettiden. Forsvarsministeriet har afsløret, at Polen har sendt en anmodning til USA vedr. anskaffelsen af 32 F-35A fly sammen med logostik- og træningspakker. Det polske luftvåben råder over 29 MiG-29 og 18 Su-22 kampfly fra Sovjetunionen. Den konceptuelle fase af Harpia-programmet for fremtidens kampfly forventes at blive afsluttet ultimo feb. 2019, mens leveringen af nye fly kunne begynde 2024. Finansieringen vil komme fra Polens militære moderniseringsplan for 2018-22.

FG 11/9/19 : Det amerikanske udenrigsministerium har godkendt salget af 32 Lockheed Martin F-35A kampfly til Polen. NATO-landet Polen ønsker stealth-flyet som modsvar til Rusland, et land som Polen har anset som stadig mere aggressivt efter invasionerne af Georgien og Ukraine. F-35A flyene skal afløse det polske luftvåbens russisk-byggede MiG-29 og Su-22 kampfly. Der er endnu ikke blevet indgået en endelig kontrakt. Det amerikanske forsvarsministeriums Defense Security Cooperation Agency underrettede Kongressen om det mulige FMS-salg (Foreign Military Sales) 10/9/2019. Det potentielle salg ville desuden omfatte 33 Pratt & Whitney F-135 motorer samt en række andet udstyr og systemer relateret til elektronisk krigsførelse, kommando- og kontrol, kommunikation, efterretning, navigation mv.

AFM 11/19 : Defense Security Cooperation Agency (DCSA) i USA annoncerede 11/9/2019, at det amerikanske udenrigsministerium har godkendt et muligt FMS-salg (Foreign Military Sales) til Polen af 32 F-35A kampfly. Aftalen anslås til at have en værdi på $6,5 mia. inkl. støttefunktioner.

FG 31/1/20 : Polen har indgået en kontrakt for anskaffelse af 32 Lockheed Martin F-35A kampfly til levering fra 2024. Aftalen, som blev underskrevet ved det polske luftvåbens akademi i Deblin 31/1/2020, omfatter ligeledes en træningspakke og logistiske støtteydelser. De polske fly, som produceres i F-35 Block 4 konfiguration, vil blive forsynet med udstyr til elektronisk krigsførelse samt bremseskærm for at forbedre sikkerheden under dårlige vejrforhold. Flyene vil blive leveret i perioden 2024-2030 med mellem 4 og 6 eksemplarer om året. De første 6 fly leveret i 2024 og 2025 vil forblive i USA til støtte for træningen af piloter og vedligeholdelsespersonel, sandsynligvis ved Luke AFB, Arizona. Denne aktivitet forventes at omfatte 24 piloter og 90 teknikere, inkl. nogle på instruktørniveau. Et efterfølgende parti af fly vil blive leveret til Polen i 2025 og 2026 for at udruste den første eskadrille, som forventes at opnå foreløbig operationel status i 2026. Logistisk støtte vil som del af aftalen blive ydet frem til 2030, inkl. brug af F-35 modellens Autonomic Logistics Global Support System og Autonomic Logistics Information System. Det polske forsvarsministerium har endnu ikke besluttet, hvor landets F-35A fly skal stationeres. Mulige lokaliteter omfatter 3 baser, hvor luftvåbnets nuværende RAC MiG-29 og Sukhoi Su-22 kampfly er placeret (Minsk Mazowiecki, Malbork og Swidwin), samt en anden facilitet i den centrale del af Polen, som ikke har været operationel i mere end et årti. En våbenpakke til kampflyene vil blive aftalt mellem den polske og amerikanske regering.

AFM 3/20 : Den polske regering vil anskaffe 32 F-35A Block 4 kampfly som del af et FMS-program (Foreign Military Sales). Tilbuddet fra USA blev accepteret ved 41. Baza Lotnictwa Szkolnego (41st Air Training Base), Deblin 31/1/2020. Polen blev samtidig det niende medlem af European F-35 User Group. Lightning II aftalen var blevet godkendt af det amerikanske udenrigsministerium sept. 2019. F-35A flyene skal afløse det polske luftvåbens MiG-29 og Su-22 kampfly fra sovjettiden. De første 6 kampfly vil efter planen blive leveret til Luke AFB, Arizona i 2024 til træningsformål. De første fly stationeret i Polen forventes at ankomme omkring et år senere, efterfulgt af resten frem til 2030 med en rate på 4-6 fly om året. Typen forventes at opnå foreløbig operationel status i 2028. Den samlede aftale omfatter foruden de 32 fly ligeledes en F135 reservemotor, støttetræning af piloter og teknikere, 8 missionssimulatorer samt et logistisk støttesystem. Polen vil træne omkring 24 piloter og 100 teknikere som del af aftalen.

AFM 8/21 : Som et resultat af en række ulykker med det polske luftvåbens MiG-29 Fulcrum jagerfly, besluttede regeringen i Polen nov. 2018 at fremrykke implementeringen af Harpia-programmet (Harpy Eagle). Programmet omfatter anskaffelse af nye, moderne multirolle kampfly til erstatning af de nuværende Fulcrum og Fitter modeller. De nye fly skal kunne løse offensive og defensive luftoperationer, elektronisk krigsførelse samt støtte til land-, sø- og specialoperationer. Boeing, Leonardo, Lockheed Martin og Saab deltog i de indledende markedsundersøgelser. I foråret 2019 blev Polen nævnt som en potentiel F-35 kunde, mens forsvarsministeriet forberedte en anskaffelse på 32 eksemplarer. En kontrakt for anskaffelse af 32 F-35A kampfly i Block 4 konfiguration blev indgået i Deblin 21/1/2020. De polske F-35 fly vil blive leveret mellem 2024 og 2030 med 4-6 stk. om året sammen med våben valgt af den amerikanske og polske regeringer. Typen forventes at forblive i tjeneste frem til 2070. De første 6 modeller vil forblive ved Luke AFB, Arizona for træning af piloter og teknikere – 24 piloter og 90 teknikere vil modtage træning i USA, nogle op til instruktørniveau. Det næste parti af fly vil blive leveret til Polen mellem 2025 og 2026, hvor de tilgår den første eskadrille ved Lask. Basen for den anden F-35A enhed er endnu ikke blevet valgt. Formålet med Harpia-programmet er at tilføje yderligere 2 kampeskadriller frem til 2023, således at luftvåbnet får i alt 7 kampeskadriller med hver 16 fly. Men det vides ikke, hvilken flytype der er tale om.

SCW 5/10/21 : Det polske forsvarsministerium meddelte 12/2/2021, at de kommende F-35 Lightning II kampfly vil blive stationeret ved Lask/32. Baza Lotnictwa Taktycznego (32 BLT/32nd Tactical Air Base. Denne luftbase huser allerede 10. Eskadra Lotnictwa Taktycznego (10th Tactical Fighter Squadron) med F-16C/D Fighting Falcon kampfly. Lockheed Martin afslørede 8/9/2021, at den anden F-35 eskadrille sandsynligvis vil blive stationeret ved Swidwin/21. Baza Lotnictwa Taktycznego (21.BLT/21st Tactical Air Base. Luftbasen huser for nuværende 8.og 40. Eskadra Lotnictwa Taktycznego (8th og 40th Tactical Fighter Squadron) med 12 Su-22M-4 jagerbombere og 6 Su-22UM-3K kamptrænere. Disse russisk fremstillede kampfly forventes at forblive i operationel tjeneste frem til 2025. Produktionen af de polske F-35 fly vil begynde i 2022, som bliver fra Block 4 med Technical Refresh 3 opgradering, som omfatter en ny kerneprocessor, en opgraderet radar og et nyt cockpit-display mv. Polen indgik en kontrtakt for 32 F-35A Lightning Ii Block 4 kampfly 31/1/2020. Det første parti på 8 fly vil blive leveret i 2024-25 og bliver stationeret ved Luke AFB, Arizona for at træne 24 piloter og 90 teknikere fra Polen. Det andet parti vil blive leveret til Polen i 2026-27, mens eskadrillen ved Lask forventes at opnå foreløbig operationel status (IOC/Initial Operational Capability) i 2026. Fuld operationel status (FOC/Full Operational Capability) for denne enhed forventes i 2030.

AFM 11/21 : Lockheed Martin annoncerede primo sept. 2021, at bygningen af de første F-35A Lightning II kampfly til det polske luftvåben vil begynde i 2022. Samtidig kom det frem, at placeringen af luftvåbnets anden eskadrille med F-35 fly sandsynligvis bliver ved 21st Tactical Air Base i Swidwin i den nordvestlige del af Polen. F-35 Block 4 versionen er forsynet med ny kerneprocessor, opgraderet radar og et nyt cockpit layout. Samtlige 32 polske F-35A fra Lot 16 forventes at blive opgraderet til Block 4 standard uden ekstraomkostninger. Ifølge det polske forsvarsministerium vil den første eskadrille med polske F-35A fly blive stationeret ved 32nd Tactical Air Base ved Lask i den centrale del af landet. Lask huser nu en eskadrille med F-16C/D Block 52 kampfly., mens Swidwin er base for en eskadrille med 12 Su-22M4 jagerbombere og 6 Su-22UM3K Fitter kamptrænere. Ifølge luftvåbnets planer skal Fitter flyene forblive i tjeneste frem til 2025. Det første parti på 6 polske F-35A fly vil blive leveret om 2 år, hvor de i første omgang sandsynligvis vil tilgå Luke AFB, Arizona for træning af 24 piloter og 90 teknikere, inkl. nogle op til instruktørniveau, fra 2024/2025. Det andet parti af fly ville blive leveret til Polen i 2025-26 til udrustning af en eskadrille ved Lask, som forventes at opnå foreløbig operationel status (IOC/Initial Operational Capability) i 2026. Fuld operationel status (FOC (Full Operational Capability) vil efter planen blive opnået i 2030.

AFM 7/24 : Det første F-35A Lightning II kampfly [c/n AZ-01] til det polske luftvåben er tæt på at være færdigbygget ved Lockheed Martin's produktionsfaciliteter ved Fort Worth Texas. Flyets forreste og bagerste skrogsektioner er blevet samlet med den midterste vingesektion. Mens flyet vil blive leveret til Polen senere i år, vil det indledningsvist blive stationeret ved Ebbing ANGB, Arkansas til træningsformål. Den polske regering indgik en kontrakt til en værdi af $4,6 mia. for 32 F-35A fly jan. 2020, hvoraf de første eksemplarer forventes at ankomme til Polen i 2026. F-35A modellen, som stationeres ved både Swidwin AB og Lask AB, vil afløse det polske luftvåbens aldrende flåder af MiG-29 Fulcrum og Su-22M4/UM3K Fitter-K/G kampfly fra sovjettiden.