Erich Georg Anton Sebastian von Falkenhayn

Tyskland, 1861-1922 02.10.18

Krigsminister fra 1913; Tysk general på vestfronten under 1. verdenskrig. Afløste Helmuth von Moltke som generalstabschef i september 1914, men selv afløst af Paul von Hindenburg 29. august 1916 under Somme-slaget.

Falkenhayn, Erich Georg Anton Sebastian von (f. 1861), tysk general, blev løjtnant 1880 og forrettede derpå tjeneste i generalstaben 1890-94. deltog i togtet til Kina. Oberstløjtnant 1892. Afdelingschef i generalstaben 1906. Generalløjtnant og preussisk krigsminister efter v. Heeringen 14. juli 1913. 9. december 1914 generalstabschef for dne tyske hær efter v. Moltkes afgang og samtidig udnævnt til General der Infanterie. han planlagde de store angreb mod Calais og mod Verdun, der som bekendt begge strandede. 6. september 1916 chef for den nyoprettede 9. armé mod Rumænien. 9. juli 1917 øverstbefalende i Tyrkiet og blev således delagtig i tyrkernes nederlag. 5. marts 1918 chef for 10. armé, der indtil 16. november 1918 dannede besætningstropper i Litauen og Hviderusland. De forhåbninger, som i krigens begyndelse næredes til Falkenhayn, blev gang på gang hårdt skuffet. Skrev »Die oberste Heeresleitung in inhren wichtigsten Entschliessungen 1914-16«. (HK3/1921)