Gaza III
Israel

Første Verdenskrig, 1917 09.05.16

Da den britiske general Sir Edmund Allenby overtog den britiske hær i det sydlige Palæstina, blev han forstærket til syv divisioner (88.000 mand, hovedsagelig australiere og newzealændere). De tyrkiske tropper, som holdt den 40 km lange linje fra Gaza sydøstpå til Beersheba, talte 35.000. De blev rådgivet af general Erich von Falkenhayn, tidligere øverstbefalende for de tyske arméer på vestfronten. Idet han profilerede fra de to tidligere mislykkede britiske angreb mod Gaza, koncentrerede Allenby fem af sine divisioner mod den tyrkiske venstre flanke ved Beersheba. Den 31. oktober angreb briterne pludseligt Beersheba fra både vest og øst. I et slag, som varede hele dagen, blev den tyrkiske 7. Armé drevet tilbage og fronten rullet op vestpå mod Gaza så langt som til Tell Esh Sheria. Den britiske sejr fik hjælp fra otte kampvogne, de eneste indsat uden for Frankrig under krigen.
   Imens langs med kysten blev det fastholdende britiske angreb gradvist forøget i styrke, støttet af artilleriild fra skibe ud for kysten. Det voksende pres tvang tyrkerne til at rykke nogle tropper vestpå til Gaza. Derpå angreb Allenby igen den 6. november på den østlige front, og knuste forsvaret ved Tell Esh Sheria og skubbede sit kavaleri fremad mod kysten bag den tyrkiske Ottende Armé. I fare for at blive afskåret evakuerede Gazas forsvarere byen dagen efter og faldt tilbage nordpå til Junction Station, vest for Jerusalem. Allenby fulgte energisk efter og stormede ind i Junction Station den 14. november og ind i Jaffa, 55 km nordvest for Jerusalem, to dage senere. Efter kun at gøre holdt i et par dage for at regruppere, genoptog Allenby sit fremstød nordpå indtil Jerusalem var omgået. Den 9. december faldt den Hellige By i briternes hænder uden kamp.