Ypres II

Belgien

Første Verdenskrig, 1915

Den indledende tyske offensiv i 1915 kom mod det allierede frontfremspring ved Ypres (Ieper), Belgien. Den blev indledt af den første brug af giftgas (klorgas), tidligt den 22. april. De gulgrønne skyer skabte et seks km bredt hul i de allierede linjer, som tyskerne under general Erich von Falkenhayn begyndte at udnytte. Kommandøren for den britiske 2. armé, general Sir Horace Smith-Dorrien, tilstoppede hullet med canadiske tropper. Disse tropper holdt ud under et nyt gasangreb den 24. april. Tre dage senere beordrede Smith-Dorrien en frivillig tilbagetrækning til udkanten af Ypres. Feltmarskal Sir John French, som havde kommandoen over den Britiske Ekspeditionsstyrke, erstattede straks Smith-Dorrien med general Herbert Plumer. Den nye chef for 2. armé gjorde præcist som hans forgænger havde planlagt, begyndende den 1. maj. Tyske angreb fortsatte indtil den 25. maj, hvor slaget sluttede. Den dårlige taktiske stilling omkring Ypres blev demonstreret af tabene under slaget. De forsvarende allierede mistede 60.000 mand, eller næsten det dobbelte af de 35.000 tab som de angribende tyskerne led – en fuldstændig vending af tabsforholdet mellem forsvar og angreb, som var almindeligt på Vestfronten.