Artois-Loos
Frankrig

Første Verdenskrig, 1915 03.12.16

Feltmarskal Joseph Joffres større franske offensiv i Champagne blev ledsaget af et koordineret angreb af franske og britiske arméer i Artois. Nord for Arras anførte general Victor d'Urbal den franske 10. armé i et angreb mod de tyske stillinger i Vimy Ridge-området den 25. september. På samme tid drev den britiske 1. armé under general Sir Douglas Haig, som anvendte giftgas for første gang, mod landsbyen Loos, længere mod nord. Begge allierede angreb vandt noget land indledningsvis, men blev hurtigt stoppet af tyske modangreb anført af general Erich von Falkenhayn. Det engelske angreb løb ud i sandet den 10. oktober, det franske stoppede en uge senere i hvad der nogle gange kaldes det 3. slag ved Artois. Franske tab var på 190.000, engelske tab 60.000. De forsvarende tyskere mistede 178.000. To måneder senere afløste Haig Sir John French som britisk øverstkommanderende i Frankrig. Artois-Loos satte en stopper for kampene i det nordlige Frankrig i 1915.