Helmuth Johannes Ludwig von Moltke

Tyskland, 1848-1916
13.09.14

Tysk officer. Efterfulgte Alfred von Schlieffen som tysk generalstabschef i 1905, men var ikke at samme kaliber som forgængeren. Navnet havde han efter sin onkel, den store Helmuth von Moltke, men det hjalp heller ikke. Efter retræten ved Marne i september 1914 blev han erstattet af Erich von Falkenhayn.

Greve, preussisk officer, brodersøn af Helmuth Carl Bernhard von Moltke, blev løjtnant 1870 under krigen med Frankrig, gjorde 1880-91 tjeneste i generalstaben, de 9 år som adjutant hos farbroderen. 1891-98 fløjadjudant hos kejseren og gjorde derefter tjeneste i gardekorpset som regimentschef (oberst), brigadechef (generalmajor) og divisionschef (generalløjtnant), til han 1904 blev generalkvartermester i den store generalstab og endelig 1906 afløste v. Schlieffen som generalstabschef. Her avancerede han til general i infanteriet og generaloberst (1914). Det faldt i hans lod ved verdenskrigens udbrud at bringe de planer til udførelse, som gennem mange års forberedende arbejde var tilrettelagt af generalstaben, og han havde den tunge skæbne at se dem strande i Marne-slaget (september 1914). Moltke var da en syg og nedbrudt mnd, han fratrådte som generalstabschef, men blev senere udnævnt til chef for den "stellvertretende Generalstab". Moltke skal i sin tid havde afslået opfordringen til at blive generalstabschef, men kejseren ønskede den vigtige stilling besat med en slægtning af den store Moltke. (HK7/1924)