Gorlice-Tarnów

Polen

Første Verdenskrig, 1915

I foråret 1915 havde den tyske øverstbefalende på Østfronten, feltmarskal Paul von Hindenburg, organiseret endnu en offensiv med det mål at slå Rusland ud af krigen. Under den dybeste hemmelighed blev den tyske 11. armé overført fra Vestfronten til Gorlice-Tarnów sektoren, sydøst for Kraków. Her blev den forenet med den østrigske 4. armé, og begge styrker blev placeret under kommando af general August von Mackensen. Overfor denne koncentration stød den russiske 3. armé, en af de 10 arméer posteret langs med grænsen fra Østersøen til Rumænien af storhertug Nicholas, onkel til zaren.
   Tidligt den 2. maj åbnede 950 tyske kanoner et ødelæggende bombardement mellem Gorlice og Tarnów. Derpå rykkede tysk infanteri frem mod de overraskede russere. Ved slutningen af anden dagen var den russiske 3. armé praktisk talt udslettet, 120.000 mand var blevet taget til fange. Da et rent gennembrud var opnået, strømmede tyskerne videre østpå mod smuldrende modstand. Przemysl blev erobret den 2. juni, Lemberg (Lvov) den 22. juni. Mackensen, forstærket af den østrigske 3. armé og den nyligt dannede tyske Bug-armé (flod), vendte nu nordpå mod Brest Litovsk 200 km øst for Warszawa. Som den russiske tilbagetrækning fortsatte langs med hele fronten, blev den polske hovedstad stadig mere isoleret. For at fuldføre erobringen marcherede den tyske 12. armé under general Max von Gallwitz mod byen fra nord. (Dette træk blev beordret af general Erich von Falkenhayn, chef for den tyske generalstab, som havde taget kommandoen med gennembruddet ved Gorlice-Tarnów). Warszawa faldt den 4.-5. august. Brest Litovsk den 25. august. I september blev den russiske front skubbet tilbage til en 960 km lang linje fra Litauen ved Østersøen, sydpå gennem Pripet-marsken til den rumænske grænse. Det fire måneder lange slag kostede russerne næsten 200.000 mand, halvdelen af dem som krigsfanger. Men store styrker havde undsluppet den gigantiske tyske fælde. Zar Nikolaj II tog nu personligt kommando over de russiske tropper på Østfronten, som stod 290 km øst for Warszawa.