Preston I

England

Engelske Borgerkrig, 1648

I to år efter at kavalerernes sammenbrud afsluttede borgerkrigen, lå hele England og Skotland i grebet på New Model-hæren, rundhovedernes militære gren. Kong Charles I var i semi-eksil på Isle of Wight. Derpå i foråret 1648 rystede en serie opstande mod hæren England. I denne såkaldte anden borgerkrig var royalisterne, parlamentet, London, presbyterianerne, den skotske hær og mange almindelige mennesker forenet sig mod Oliver Cromwells styre og hans løjtnanter Lord Thomas Fairfax og Henry Ireton. Men hæren var uovervindelig. Den undertrykte skånselsløst al modstand og da 20.000 skotter invaderede det nordlige England, marcherede den frem for at møde dem ved Preston i Lancashire. Selvom general David Leslie beholdt den nominelle ledelse med angriberne, lå den taktiske kommando hos James Hamilton (1. hertug af Hamilton). I perioden 17.-20. august blev den uorganiserede og dårligt ledte skotske styrke angrebet og knust stykvis af Cromwells 8.500 veltrænede veteraner. Hamilton blev taget til fange og henrettet. Dette afsluttede den anden borgerkrig. Cromwell stod som militærdiktator ubestridt. Charles blev bragt for retten og halshugget den 30. januar 1649. Kun Irland forblev i opposition til Englands nye Commonwealth-regering.