Rathmines

Irland

Engelske Borgerkrig, 1649

Mens England og Skotland var splittet af den store borgerkrig, led Irland også under en ødelæggende konflikt. Her anførte Marquis (senere hertug) af Ormonde (James Butler) de royalistisk-katolske styrker mod rundhovedhæren under oberst Michael Jones. I slutningen af juli 1659 havde Ormonde slået lejr før den parlamentariske by Dublin. Mens Ormonde forberedte et angreb, foretog Jones et pludseligt udfald fra byen den 2. august. Englænderne oprullede Ormondes fremskudte kolonne syd for Dublin og faldt derpå over den overraskede irske lejr ved Rathmines. Jones' mænd jog royalisterne fuldstændigt på flugt, dræbte og fangede adskillige tusinde af fjenden og erobrede Ormondes artilleri. Trods denne sejr fortsatte Oliver Cromwell sine planer om personligt at undertrykke Irland.