Lonato
Italien

Franske Revolutionskrige, 1796 04.06.16
Da Napoleon Bonaparte trængte den østrigske hær under general baron Jean de Beaulieu tilbage til den anden side (øst for) Adige-floden den 30. maj 1796, sendte han en fransk styrke mod sydøst for at belejre Mantua. Men inden han kunne modtage fæstningen på Mincio-flodens overgivelse, rykkede feltmarskal grev Dagobert von Wurmser ud i det åbne fra Alperne med en frisk hær på 50.000 østrigere, inddelt i tre kolonner. Napoleon opgav linjen ved Adige og nedskar styrken rundt om Mantua for at koncentrere størstedelen af hans 43.000 tropper ved Lonato, nær den sydlige ende af Garda-søen. Her gik han i stilling mod den østrigske hærs kolonne på højre flanke, som havde truet den franske forbindelseslinje tilbage til Milano mens den rykkede ned langs den vestlige side af Garda-søen. Den 3. august angreb Napoleon denne styrke, som blev anført af general Quasdanovitch, og slog den på flugt inden den langsomt bevægende Wurmser kunne komme den til hjælp fra øst. Quasdanovitch trak sig tilbage op langs med søen.