Mondovi

Italien

Franske Revolutionskrige, 1796

Efter at Napoleon Bonaparte sikrede den franske sejr ved Dego i det nordvestlige Italien, den 15. april 1796, stod han direkte mellem den østrigske hær under general baron Jean de Beaulieu og de sardinianske tropper under kong Victor Amadeus II. Derpå vendte han sig mod vest for at koncentrere sig om Sardinien (Piemonte). Den 21. april angreb han italienerne foran Mondovi og fordrev dem til den anden side af byen. Med næsten 36.000 mand forfulgte Napoleon nu den tilbagetrækkende styrke, som var blevet reduceret til halvdelen af sine oprindelige 25.000 mand, tæt. For at forhindre en fremrykning mod hans hovedstad ved Torino, bad kong Victor om betingelser den 23. april. Fem dage senere overgav han sig, hvilket gav Napoleon kontrol over Piedmonte. Den sejrrige general vendte nu tilbage (østpå) mod den østrigske hær. Med hans allierede slået ud af krigen trak Beaulieu sig tilbage fra den genoesiske kyst og krydsede over til den nordlige bred af Po-floden den 2. maj.