Dunbar II

Skotland

Engelske Borgerkrig, 1650

Utilfredse med den engelske Commonwealth-regering under Oliver Cromwell, anerkendte skotterne den landflygtige prætendent Charles II (Karl II) som deres konge. Cromwell marcherede omgående med 16.000 veteraner nordpå ind i Skotland, hvor han blev konfronteret af en skotsk hær på omkring 25.000 mand, kommanderet af den dygtige general David Leslie. Skotterne udmanøvrerede den engelske hær og tvang den tilbage mod Dunbar, på den østlige kyst. Ved at besætte de omkringliggende højdedrag, omringede Leslie Cromwell, hvis styrke svandt til omkring 11.000. Den 3. september 1650 beordrede skotternes presbyterianske præster Leslie til at rykke ned fra bakkerne og angribe de kampberedte englændere. Det var en tragisk fejltagelse for skotterne. Cromwell faldt, hjulpet af sine generaler John Lambert og George Monck (senere Jarl af Albemarle), over angriberne, brød deres højre flanke og oprullede derefter midten. Modangrebet påførte 3.000 tab og tog 10.000 fanger. Englænderne mistede kun nogle få mand. Trods nederlaget blev sønnen af den halshuggede engelske konge kronet som Charles II af Scone den 1. januar 1651. Et afgørende slag nærmede sig.