Abukir

Ægypten

Franske Revolutionskrige, 1799

Mens Napoleon Bonaparte trak sig tilbage til Ægypten efter sit nederlag ved Acre i maj 1799, gik en tyrkisk ekspeditionsstyrke på 18.000 mand under Mustafa IV i land øst for Alexandria den 15. juli. Napoleon regrupperede hurtigt sine ægyptiske styrker og rykkede frem mod de tyrkiske stillinger på Abukir-halvøen med 7.700 mand. Den 25. juli sprængte et voldsomt fransk angreb den første tyrkiske forsvarslinje på en time, og knuste styrken på 8.000 fjendtlige tropper. I deres fortsatte artilleristøttede angreb mod den anden linje, rullede franskmændene også denne stilling op, og dræbte endnu 6.000 af Mustafas mænd eller splittede. Idet han rykkede frem op gennem halvøen, knuste Napoleon hele hæren, undtagen nogle få tusinde som holdt ud i Fort Abukir indtil den 2. august. I alt var de tyrkiske tab på 2.000 dræbte, 10-11.000 druknede da de prøvede at undslippe, og 3.000 fanger. De franske tab talte 150 dræbte og 750 sårede.
   Da han erfarede, at det franske direktorats hære havde lidt alvorlige nederlag i Italien og Tyskland, indskibede Napoleon sig mod Frankrig den 22. august. Han efterlod general Jean Kléber til at kommandere hæren i Ægypten.