Acre III

Israel

Franske Revolutionskrige, 1799

I sommeren 1798 havde Napoleon Bonaparte erobret Ægypten kun for at blive afskåret fra Europa ved hans flådes nederlag ved Nilen til den britiske flåde. Han vendte sig derefter, den 6. februar 1799, mod øst, for at føre krigen mod Tyrkiet ind i Syrien. Med 13.000 mand og 52 kanoner fejede Napoleon forbi svag tyrkisk modstand for at nå Jaffa den 7. marts. Her blev mere end 1.000 tyrkiske soldater, som havde brudt deres æresløsladelse ved at forsvare byen, taget til fange igen og skudt. Den 18. marts ankom franskmændene til Acre, som blev forsvaret af en tyrkisk styrke under Ahmed Pasha, kaldt Djezzar (Slagteren). En britisk indsatsstyrke under Sidney Smith, hjalp den tyrkiske modstand, på to fartøjer, som beskyttede hele byen undtagen landsiden mod angreb. Napoleon slog sig ned for at belejre Acre.
   En måned senere nærmede en tyrkisk kolonne sig byen fra sydøst. Napoleon afsendte general Jean Klébers division for at stoppe deres fremrykning. Den 16. april slog Kléber, med hjælp fra en anden fransk styrke, tyrkerne tilbage ved Mount Tabor. Men Acre holdt stadig ud mod alle franske bestræbelser på at bryde ind i byen. Til sidst ramte pesten Napoleons tropper, han hævede belejringen om natten den 20. maj og trak sig tilbage mod Ægypten. I alt havde han mistet 2.200 døde, inkl. 1.000 på grund af sygdom.


[Akka/Akko]