Dagobert Siegmund von Wurmser

Østrig, 1745-1813 (1724-97) 29.10.14

Østrigsk greve og feltmarskal. Udmærkede sig i Syvårskrigen i fransk tjeneste, kom derefter til Østrig, deltog med hæder i den bayerske arvefølgekrig, kæmpede 1793 med held mod Frankrig ved Øvre-Rhinen og blev 1796 feltmarskal og fik overkommandoen over hæren i Italien. Blev slået af Napoleon og måtte kapitulere i Mantova 2. februar 1797 efter et tappert forsvar. (HK9/1925)

46. 73. 80, 246, 262