François Etienne Kellermánn

Frankig, 1770-1835 28.11.10

Francois Etienne Kellerman

Hertug af Valmy, fransk general, søn af Francois Christophe Kellermánn. 1796 Bonapartes adjutant, udmærkede sig ved Marengo 1800, hvor sejren for en stor del skyldtes ham. Hårdt såret ved Austerlitz 1805. 1814 udnævnte Ludvig XVIII ham til kavaleri-insepktør. I de 100 dage sluttede han sig til Napoleon og deltog i slagene ved Ligny og Waterloo. (HK)