Francois Christophe Kellermánn

Frankig, 1735-1820 28.11.10

Francois Christophe Kellermann

Hertug af Valmy, fransk marskal. Deltog som underofficer i den preussiske syvårskrig, men steg hurtigt og blev 1788 general. Sluttede sig til revolutionen, førte den franske hær under kanonaden ved Valmy 1792. Fik 1793 kommandoen over Alpehæren; var en tid mistænkt og fængsel under rædselsherredømmet. Måtte 1796 afgive en del af sin hær til Bonaparte og brugtes i de følgende år mest i Frankrig selv til hær-organisationsarbejder. 1801 senatsformand, 1804 marskal, 1807 hetug af Valmy. (HK6/1923)