Constantine I

 
Grækenland, 1868-1923
25.11.14

Konge af Grækenland 1913-17 og 1920-22. Søn af George I og dronning Olga.

Konstantin (1868-1922), græsk konge 1913-17 og 1920-22, ældste søn af kong Georg; militært uddannet, myndig 1886, studerede rets- og statsvidenskab i Leipzig. 1889 gift med prinsesse Sophie af Preussen, kejser Vilhelm II.s søster, med hvem han havde 3 sønner og 2 døtre. Fik 1897 overbefaling over den græske hær i krigen mod Tyrkiet, men kunne intet udrette med den slet rustede hær; forbitrelsen over nederlaget vendte sig mod Konstantin, der til sit forsvar udgav en beretning, hvori han skarpt kritiserede hærvæsenet. 1900-09 generalissimus over hæren, men fjernedes og måtte rejse til udlandet pga. urolighederne 1909 og den mod kongehuset rettede harme over, at Kreta ikke forenedes med Grækenland. Efter at Venizelos (s.d.) som førsteminister havde skaffet ro i landet, kunne Konstantin vende tilbage. Under Balkankrigene 1912-13 førte han den græske hær og viste udmærkede evner som militær leder, navnlig ledede han med stor dygtighed erobringen af Janina 5. marts 1913 og det kortvarige felttog mod bulgarerne juli 1913. I tvivl om ententemagternes sejr søgte Konstantin under verdenskrigen at holde Grækenland udenfor krigen (se Grækenland, historie) og kom derved i stærk modsætning yil Venizelos og dennes parti. Konstantin blev tvunget til at forlade landet og overdrage sin næstældste søn Alexander regeringen 12. juni 1917-25. oktober 1920. Han opholdt sig derpå i Schweiz, indtil stemningen hjemme slog om til hans fordel. Efter kong Alexanders død led Venizelos et stort nederlag ved valgene 7. november 1920, Konstantins tilhænger Gunaris (s.d.) blev krigsminister, og 19. december 1920 kunne Konstantin under ubeskrivelig jubel holde indtog i Athen.+++(HK6/1923)