Alexander I

Grækenland, 1893-1920 25.11.14

Konge af Grækenland 1917-XX. Søn af Constantine.

Alexander (f. 1893), konge af Grækenland 14. juni 1917, 2. søn af Konstantin I. Besteg tronen, efter at faderen på ententemagternes henstilling havde forladt landet. Premierministeren Zaimis (s.d.) søgte forgæves at tilvejebringe forståelse med Venizelos' »nationale forsvarsregering« i Saloniki, og Alexander måtte da henvende sig til Venizelos (s.d.), der dannede ministerium 27. juni 1917. Alexander lod derpå Grækenland bryde med centralmagterne (30. juni) og deltage i krigen mod disse. Den græske hær reorganiseredes og deltog september 1918 i den afgørende offensiv mod Bulgarien. (HK1/1920)