Frankrig/Hercules

LUFTVÅBNET

Enhed Eskadrille Base Type Noter
COTAM ET 02.061 Franche-Comté Orléans/Bricy C-130H/H-30/J-30 (8/6/1) TP
ET 03.061 Poitou Orléans/Bricy C-130H-30 BFSA

BFSA = Brigade des Forces Spéciales Air)
COTAM = Commandement du Transport Aérienne Militaire
ET = Escadron de Transport (transporteskadrille)

WAPJ 18/94 : Luftvåbnet modtog 12 C-130 transportfly 1987-91. Omfatter 3 C-130H og 9 forlængede C-130H-30. Opereres af Escadron de Transport 2/61 Franche-Comtéved Orléans-Bricy.

WAPJ 31/97 : Efter tidligere levering af 12 Lockheed C-130H transportfly til ET 61 ved Orléans fra 1988, har det franske luftvåben for nylig anskaffet 2 lignende fly tidligere opereret af Zaïre.

WAPJ 42/00 : Købte 6 C-130H og 6 forlængede C-130H-30 nye direkte fra Lockheed Martin. Blev senere suppleret med 2 brugte C-130H fra Zaire.

AFM 1/07 : Luftvåbnet overtog 2 beslaglagte C-130H Hercules transportfly fra Zaire. Tilgik Escadron de Transport 02.061 Franche-Comte ved BA123 Orléans-Bricy. Blev senere suppleret med 3 nye C-130H fly fra Lockheed dec. 1987. Året efter ankom 3 forlængede C-130H-30 fly, efterfulgt af 6 mere fra marts 1989. Desuden bruges et ex-USAF C-130A fly [55-0018; c/n 3045] til træning på jorden. Blev leveret fra AMARC 28/10/94. Typen forventes udfaset inden 2020 og afløst af nye Airbus A400M transportfly.

AFM 1/08 : Det franske luftvåben modtog sit første C-130H Hercules transportfly 7/12/1987. Typen opereres af Escadron de Transporte 02.061 ved BA123 Orléans/Bricy. Vil senere blive afløst af nye Airbus A400M fly.

AFM 8/15 : Frankrig overvejer at anskaffe et antal Lockheed Martin C-130J Super Hercules transportfly som supplement til de større A400M fly. Leveringen af sidstnævnte type er blevet forsinket og flyenes store propeller gør luftoptankningen af helikoptere usikker pga. turbulens. Desuden er luftvåbnets aldrende Transall C160F fly ved at være udtjente og skal derfor afløses af nye fly. Behovet for at anskaffe nye Hercules fly var først blevet fremlagt af den franske materieltjeneste DGA (Direction Générale de l'Armement) 2/4/2015. Den 20/5/2015 meddelte embedsmænd fra forsvaret, at der var blevet afsat midler til købet af 4 C-130J fly gennem Foreign Military Sales. Vil omfatte 2 C-130J fly bevæbnet med Raytheon AGM-176 Griffin præcision luft-til-jord missiler samt 2 KC-130J tankfly. Luftvåbnet råder allerede over 14 C-130H/H-30 Hercules fly, som har været i tjeneste siden 1987.

FG 13/11/15 : Det amerikanske udenrigsministerium har godkendt salget af 4 Lockheed Martin C-130J fly til Frankrig. Omfatter 2 C-130J taktiske transportfly samt 2 KC-130J tankfly. Aftalen omfatter endvidere 4 Rolls-Royce AE2100D turboprop reservemotorer. Den franske regering havde fremlagt planer for denne anskaffelse tidligere i år, mens salget finansieres i 2016. De franske luftvåben råder allerede over 7 Airbus Defence & Space A400M, 27 CN235, 14 Lockheed C-130H samt 35 C160 Transall transportfly og 14 Boeing KC-135 tankfly. Sidstnævnte skal afløses af 12 nye Airbus A30 MRTT fly. De nye Hercules fly vil muligvis blive bevæbnet med Lockheed Martin AGM-114K1A Hellfire luft-til-jord missiler.

FG 5/1/16 : Det franske forsvarsministerium menes at have godkendt anskaffelsen af 4 Lockheed Martin C-130J Hercules transportfly, idet luftvåbnets nye Airbus Defence & Space A400M fly ikke kan optanke helikoptere i luften. Anskaffelsen var blevet godkendt af det amerikanske udenrigsministerium nov. 2015. Et notat fra US Defense Security Cooperation Agency bekræftede samme måned, at Frankrig ønskede 2 C-130J transportfly, 2 forlængede KC-130J tankfly samt 4 Rolls-Royce AE 2100D turboprop reservemotorer. Desuden er der planer om at bevæbne flyene med Lockheed AGM-114K1A Hellfire luft-til-jord missiler, som også bruges af den franske hærs Airbus Helicopters Tiger angrebshelikoptere. Leveringen af A400M transportfly er blevet forsinket, efter at et fly [MSN23] til det tyrkiske luftvåben styrtede ned maj 2015 pga. problemer med motorsoftwaren. I alt 156 A400M fly er blevet bestilt, inkl. 50 stk. til det franske luftvåben. Heraf er 21 eksemplarer, inkl. 8 stk. til Frankrig, blevet leveret. Det seneste fly [MSN31] blev overdraget til Frankrig 22/12/2015.

FG 4/2/16 : Frankrig har bekræftet anskaffelsen af 4 Lockheed Martin C-130J Hercules taktiske transportfly, hvoraf 2 stk. vil have mulighed for lufttankning af helikoptere. En kontrakt blev indgået 29/1/2016, 2 måneder efter at det amerikanske Defense Security Co-operation Agency (DSCA) godkendte salget af 2 C-130J transportfly, 2 KC-130J tankfly med forlænget rækkevidde samt 4 Rolls-Royce AE 2100D turboprop reservemotorer. Transportflyene vil blive leveret i 2017>2018, efterfulgt af de 2 tankfly i 2019. Flyene skal supplere luftvåbnets eksisterende C-160R Transall og Lockheed C-130H Hercules fly (hhv. 31 og 5 operationelle fly). Frankrig har planer om at bevæbne flyene med Lockheed Martin AGM-114K1A Hellfire luft-til-jord missiler.

AFM 3/16 : Den franske materielkommando DGA (Direction générale de l'armement) bestilte 4 nye Lockheed Martin C-130J Super Hercules transportfly fra US Air Force 29/1/2016. 2 af flyene bliver KC-130J tankfly, som kan optanke helikoptere i luften. Kontrakten kommer efter godkendelse af det franske forsvarsministeriums komité for materielanskaffelser 15/12/2015. De 2 første standard transportfly leveres hhv. ultimo 2017 og primo 2018, efterfulgt af de 2 tankfly i 2019. US Defence Security Cooperation Agency (DSCA) meddelte 10/11/2015, at det amerikanske udenrigsministerium havde godkendt det mulige udenlandske militærsalg. De nye fly skal forstærke luftvåbnets flåde af C-130H Hercules og Transall C160 transportfly.

AFM 11/16 : Lockheed Martin har modtaget en produktionsordre for 2 KC-130J Super Hercules tankfly til det franske luftvåben. Den udenlandske militærsalgskontrakt blev indgået gennem US Air Force Life Cycle Management Center 8/9/2016. Flyene vil blive produceret frem til 30/4/2020. Frankrigs DGA (Direction générale de l'armement) havde indgået en kontrakt med US Air Force for anskaffelsen af 4 C-130J fly 29/1/2016, inkl. 2 standard transportfly samt 2 KC-130J tankfly. Ifølge den oprindelige aftale skulle de 2 C-130J transportfly leveres ultimo 2017 og primo 2018, efterfulgt af de 2 tankfly i 2019. Men en kontrakt for de 2 transportfly er endnu ikke blevet offentliggjort.

AFM 1/17 : Lockheed Martin har modtaget en produktionskontrakt for 2 C-130J-30 Super Hercules transportfly til det franske luftvåben. FMS-aftalen [Foreign Military Sales) blev indgået gennem US Air Force Life Cycle Management Center (AFLCMC) 1/12/2016, til levering frem til 30/8/2020. Samme dag blev der indgået kontrakt gennem AFLCMC for ombygning af 4 franske fly frem til 30/4/2020, inkl. 2 C-130J-30 og 2 KC-130J. Direction générale de l'armement (DGA/General Directorate of Armament) indgik kontrakt med US Air Force 29/1/2016 for 2 C-130J-30 og 2 KC-130J fly til Frankrig. Lockheed Martin havde modtaget en produktionskontrakt for de 2 KC-130J fly 8/9/2016.

AFM 4717 : Frankrig og Tyskland underskrev en aftale for dannelsen af en fælles lufttransportenhed med C-130J Hercules transportfly under NATO ministermøde 15/2/2017. Ifølge planen vil Tyskland stille 4-6 C-130J fly til rådighed, suppleret med op til 8 fly fra Frankrig (hvoraf 4 stk. allerede er blevet bestilt). En fælles træningsenhed vil blive dannet ved Évreau luftbasen i Frankrig, mens transportenheden vil være operationel i 2021. Samme år vil Luftwaffe udfase sine sidste C-160 transportfly.

AFM 12/17 : Lockheed Martin har fremvist det første af i alt 4 C-130J-30 transport/tankfly til Frankrig 20/10/2017, da flyet forlod malerværkstedet ved Marietta, Georgia. Producenten havde 1/12/2016 afsløret en kontrakt for 2 forlængede C-130J-30 fly samt konfigurationsændringer for 2 C-130J-30 transportfly og 2 KC-130J tankfly. Arbejdet forventes afsluttet 30/8/2020. Flyene vil tilgå en fælles fransk-tysk enhed ved Évreux, som vil råde over 4 franske og 6 tyske Hercules fly. De to lande indgik en samarbejdsaftale 18/10/2017. Det tyske forsvar vil bidrage med omkring 200 personel og lede et fælles træningscenter. Eskadrillen forventes at opnå foreløbig operationel status 2021 og fuld operationel status 2024.

FG 2/1/18 : Det første Lockheed Martin C-130J transportfly [61-PO] til det franske luftvåben blev leveret til Orléans luftbasen 22/12/2017. Luftvåbnet vil modtage i alt 4 taktiske transportfly af denne type, hvoraf det andet eksemplar vil blvie leveret senere i 2018. Bliver suppleret med 2 KC-130J tank/transportfly til luftoptankning af kamphelikoptere i løbet af 2019. Det franske forsvarsanskaffelsesagentur DGA havde godkendt certificeret typen jan. 2016.+++

AFM 2/18 : Det første Lockheed Martin C-130J-30 transportfly [5836/61-PO (c/n 5836)] til det franske luftvåben blev leveret til Base Aérienne 123 Orléans-Bricy 22/12/2017. Typen vil i starten blive stationeret ved Orléans, men vil senere gøre tjeneste ved Évreux som del af en fælles fransk-tysk enhed med 4 franske og 6 tyske C-130J fly. Enheden vil efter planen opnå foreløbig operationel status 2021, hvilket vil føre til fuld operationel status 2024. De to landes regeringer underskrev den første aftale vedrørende dannelse af denne enhed med en fælles flypulje 10/4/2016, efterfulgt af yderligere en principaftale 18/10/2017. Tyskland har endnu ikke bestilt sine fly, men forventes at gøre dette 2019, til levering 2021. Det første franske fly havde foretaget sin første flyvning ved Marietta, Georgia 22/11/2017. Vil blive opereret af Escadron de Transport 2/61 Franche-Comté og forventes at blive accepteret formelt under en ceremoni medio jan. 2018. Yderligere fransk udstyr vil blive installeret af den franske materielkommando DGA (Direction gènérale de l'armement) inden det kommer i frontlinjetjeneste. DGA bestilte i alt 4 eksemplarer 29/1/2016, som omfatter 2 C-130J-30 standard transportfly og 2 KC-130J tankfly. Aftalen omfatter desuden støttesystem, træning af personel og 2 års vedligeholdelse. Lockheed Martin fik tildelt en FMS-kontrakt (Foreign Military Sales) for produktion af de 2 C-130J-30 fly 1/12/2016, sammen med en separat aftale dækkende konfigurationsændringer for samtlige 4 franske fly. Det andet C-130J-30 fly forventes at blive leveret i 2018, efterfulgt af de 2 KC-130J i 2019. De vil supplere den nuværende flåde af C-130H og Transall fly, hvoraf de sidstnævnte udfases 2023.

AFM 3/18 : Det første C-130J-30 Hercules transportfly [5836/61-PO (c/n 5836)] kom formelt i tjeneste ved det franske luftvåbens Escadron de Transport 2/61 Franche-Comté ved Base Aérienne 123 Orléans-Bricy 15/1/2018. Frankrig vil modtage i alt 4 Super Hercules fly — 2 C-130J-30 transportfly og 2 KC-130J tankfly — gennem FMS-kanaler (Foreign Military Sales). Det første fly var ankommet til basen 22/12/2017. Typen vil i første omgang blive stationeret ved Orléans, men vil senere blive overført til Évreux som del af en fælles fransk-tysk enhed med 4 franske og 6 tyske C-130J fly. Leveringen til Tyskland vil efter planen begynde i 2021, når luftvåbnets Transall fly bliver udfaset. De 6 tyske eksemplarer forventes at omfatte 3 KC-130J tankfly.

FG 23/9/19 : Det franske luftvåben modtog sit første af i alt 2 Lockheed Martin KC-130J tankfly ved Orleans-Bricy luftbasen 19/9/2019. Det sidste eksemplar vil efter planen blive leveret i 2020. Den franske regering har bestilt 4 Hercules af den nye generation, inkl. 2 C-130J-30 transportfly modtaget i 2017 og 2018. J-30 modellen har et 4,6 meter længere skrog, hvilket gør det muligt at medføre yderligere 2 paller af udrustning. Frankrig opererer desuden 5 ældre C-130H transportfly med en gennemsnitsalder på 37 år. KC-130J flyene vil for første gang gøre det franske luftvåben i stand til at optanke sine Airbus Helicopters H225M helikoptere i luften, hvilket vil forlænge rækkevidde for de tomotorede transport- og CSAR-helikoptere. Frankrig og Tyskland arbejder i mellemtiden på at danne en fælles C- 30J eskadrille. For sin andel har den tyske regering planer om at anskaffe 3 C-130J-30 og 3 KC-130J fly, hvoraf det første transportfly efter planen vil blive leveret til Luftwaffe medio 2021. Leveringerne vil fortsætte frem til 2024, hvor flyene vil operere fra Evreux-Fauville luftbasen i Frankrig, som er lokaliseret mellem Paris og Normandiet. Anskaffelsen af KC-130J fly til Frankrig og Tyskland er delvist resultatet af problemer med at få Airbus Defence & Space A400M transportfly godkendt til at optanke helikoptere, men certificeringsprocessen fortsætter.

AFM 11/19 : Det første KC-130J transport/tankfly [61-PQ (c/n 5874)] til det franske luftvåben blev leveret til Base Aérienne 123 Orléans-Bricy 19/9/2019. I alt 2 fly af denne type vil tilgå Escadron de Transport 2/61 Franche-Comté. Er det tredje Super Hercules fly leveret til Orléans-Bricy, mens det andet KC-130J fly vil blive leveret 2020. Optankningsversionen af C-130J vil gøre det franske luftvåben i stand til at optanke sine Caracal helikoptere, en kapacitet som enheden håber at implementere i løbet af 3 måneder.

AFM 4/20 : Det sidste af i alt 2 KC-130J tank/transportfly [5890/61-PR (c/n 5890] til det franske luftvåben blev overdraget ved Lockheed Martin's produktionsfaciliteter ved Marietta, Georgia 4/2/2020. Det nye flys indtræden i tjeneste blev annonceret af Direction génerále de l'armement (DGA/General Directorate of Armament) 3 dage senere. DGA havde indgået en kontrakt med US Air Force 29/1/2016 for 2 C-130J-30 transportfly og 2 KC-130J tank/transportfly, C-130J flyene blev leveret hhv. 2017 og 2018, mens den første KC-130J model ankom ved Orléans-Bricy luftbasen sept. 2019. Samtlige 4 fly vil indledningsvis blive opereret af Escadron de Transport 2/61 Franche-Comte, men vil efter planen flytte til Évreux luftbasen i sommeren 2021. Vil her blive deployeret sammen med 6 Super Hercules fly fra Luftwaffe og opereret af en fælles fransk-tysk enhed.