Holland | Lockheed Martin F-35A Lightning II

LUFTVÅBNET

Enhed Eskadrille Base Type Noter
56th FW (LF) 308th FS Emerald Knights Luke AFB, AZ F-35A (6) TR; dannet 11/2018
- 323 T&E Squadron Edwards AFB, CA F-35A (2) >Luke AFB 2019/20
- 322 (323) Squadron Leeuwarden AB F-35A (15) dannet 2019
- 312 Squadron Volkel AB F-35A (1) dannet 2024
- 313 Squadron Volkel AB F-35A (13+2) lev. 1/2022

JDW 12/02 x: Holland overvejer at tilslutte sig JSF-programmet. Skal bruge afløser (ca. 85 fly) for sine sidste 137 F-16 kampfly i 2012-25.

AFM 6/09 x: Det hollandske parlament har 23/4/2009 besluttet at udskyde beslutningen om købet af 85 F-35 Joint Strike Fighters til 2012. Beslutningen skulle oprindeligt have være truffet i 2010. Planer om at erhverve 2 operationelle F-35 testfly er også blevet beskåret pga. massiv modstand i parlamentet. Nu vil kun et fly blive erhvervet, men den endelige beslutning er udskudt til 2010.

AFM 2/11 xx: Holland planlagde oprindeligt at erhverve 85 F-35A Lightning II kampfly til luftvåbnet, men stigende omkostninger vil sandsynligvis reducere dette antal. Den endelige beslutning er endnu ikke blevet truffet.

AFM 6/12 xx: Det første F-35A Lightning II JSF kampfly [F-001; AN-1] til det hollandske luftvåben blev præsenteret ved Fort Worth, Texas 1/4/2012. Flyet vil blive overført til Eglin AFB, Florida i løbet af sommeren, hvor det vil blive brugt til træning og operationelle test. Holland har haft planer om at erhverve i alt 85 F-35A fly, men dette antal vil sandsynligvis blive reduceret pga. voksende omkostninger. Leveres i 2019>2027.

AFM 10/12 xxx: Det første Lockheed Martin F-35A Lightning II kampfly [F-001; AN-01] til det hollandske luftvåben foretog sin første flyvning ved Naval Air Station Fort Worth Joint Reserve Base, Texas 6/8/2012. Flyet var rullet ud fra produktionslinjen 1/4/2012 og har siden gennemgået forskellige test. Vil blive brugt til træning af piloter og mekanikere efter levering til Eglin AFB, Florida senere i år. Kontrakt for flyet blev indgået 2/6/2009, efterfulgt af et mere 8/6/2011. Men der er politisk uenighed i Holland vedr. projektets fremtid, og en beslutning forventes ikke før efter parlamentsvalg 12/9/2012. Den endelige kontrakt forventes ikke før 2015. Holland er sammen med Italien de eneste 'Tier 2'-deltagere som har en betydelig andel af produktionen. Oprindeligt var 85 F-35A fly planlagt, men det endelige antal forventes at blive lavere. De første operationelle fly kan leveres fra 2019.

AFM 5/13 : Det hollandske forsvarsministerium meddelte 6/3/2013, at det andet Lockheed Martin F-35A Lightning II testfly [F-002; AN-02] nu er færdigbygget. Men den 4/4/2013 blev det meddelt, at de 2 fly vil blive midlertidigt oplagret, indtil der er truffet beslutning vedr. afløser for luftvåbnets F-16 kampfly. Oprindeligt ønskede forsvarsministeriet 68 F-35 fly, men dette antal kan blive reduceret til kun 36. Men dette antal vil ikke gøre Holland i stand til at imødekomme sine forsvarsbehov. Hvis anskaffelsen af F-35 fly godkendes, vil den operationelle testfase begynde i 2015 som planlagt.

FG 27/7/13 : Det første af i alt 2 Lockheed Martin F-35 Joint Strike Fighter testfly blev leveret til det hollandske luftvåben 25/7/2013. Flyet blev bestilt i 2009 og skulle have deltaget i testprogram ved Edwards AFB, Californien. Vil i stedet blive oplagret ved oplagret ved Eglin AFB, Florida indtil der træffes beslutning om deltagelse i programmet. Det andet testfly blev bestilt i 2011.

AFM 8/13 : Det andet Lockheed Martin F-35A Lightning II kampfly [F-002; AN-02; 10-5019] til det hollandske luftvåben foretog sin første flyvning ved NAS Fort Worth Joint Reserve Base, Texas 27/6/2013. De to fly vil blive oplagret indtil der er truffet beslutning om programmets fremtid.

AFM 9/13 : Det første af i alt 2 Lockheed Martin F-35A Lightning II testfly [F-001; AN-01; 09-5008] til det hollandske luftvåben blev overdraget til landets forsvarsministerium ved NAS Fort Worth Joint Reserve Base, Texas 25/7/2013. Flyet vil blive oplagret ved Eglin AFB, Florida pga. fortsat usikkerhed om typen vil blive anskaffet til afløsning af F-16. Det sidste testfly [F-002; AN-02; 10-5019] foretog sin første flyvning 27/6/2013 og gennemgår efterfølgende testflyvninger. Luftvåbnet havde oprindeligt planer om at anskaffe 65 F-35A fly, men budgetbegrænsninger betyder sandsynligvis, at dette antal vil blive beskåret.

FG 17/9/13 : Den hollandske regering har bekræftet valget af Lockheed Martin F-35A Joint Strike Fighter som afløser for luftvåbnets F-16 kampfly. Men den endelige kontrakt forventes at blive på under halvdelen af det hidtil forventede antal (85 stk.). Det nuværende budget omfatter finansiering af 37 fly. De første fly forventes at komme i frontlinjetjeneste ved Volkel AB i 2019. Holland forhandler samtidig med Belgien om etablering af et fælles luftforsvarsberedskab. Efter denne beslutning forventes de 2 oplagrede F-35A testfly at komme tilbage i tjeneste. Typen vandt over tilbud fra Eurofighter Typoon og Saab Gripen.

AFM 11/13 : Efter flere års politisk debat bekræftede den hollandske regering planer om at anskaffe 37 Lockheed Martin F-35A Lightning II kampfly (inkl. 2 testfly allerede leveret) 17/9/2013. Ønskede oprindeligt at bestille 85 fly. Typen vil afløse luftvåbnets F-16 kampfly fra 2019 og forventes at blive operationel i 2021. De sidste 35 F-35 fly bestilles over en periode på mere end 10 år. Flyene vil efter planen være i tjeneste i 30-40 år. Hvis forsvarsbudgettet skulle blive forøget i fremtiden, kan flere bestillinger forventes. Holland forhandler desuden med Belgien om etablering af et fælles luftforsvarsberedskab.

FG 3/1/14 : Det hollandske luftvåbens første operationelle eskadrille med Lockheed Martin F-35A kampfly bliver 322 Squadron ved Leeuwarden. På samme base vil 323 Squadron indstille sine F-16 operationer 1/11/2014 for at flytte til Edwards AFB, Californien i 2015 som del af typens test- og evalueringsfase. Lockheed Martin har allerede leveret 2 F-35A fly til det hollandske luftvåben.

FG 11/11/14 : Det hollandske luftvåben overførte sine 2 Lockheed Martin F-35A Lightning II kampfly ved Eglin AFB, Florida til 323 Squadron 4/11/2014. Vil blive overført til Edwards AFB, Californien i slutningen af 2014 for at udføre test- og evalueringsopgaver. Enheden har tidligere opereret F-16AM/BM kampfly ved Leeuwarden AB, men blev opløst 1/11/2014. Typen forventes at blive operationel i 2019 og yderligere 37 fly er planlagt.

FG 16/12/14 : Det hollandske forsvarsministerium fremlagde planer om at bestilte det første parti på 8 operationelle Lockheed Martin F-35A kampfly 15/12/2017. Flyene vil blive leveret fra 2019. Luftvåbnet ønsker fortsat at anskaffe i alt 37 F-35A fly, inkl. 5 stk. til træningsopgaver. Typen forventes at være operationel i 2021 og stationeres ved Leeuwarden og Volkel. Lockheed Martin har allerede leveret de 2 første fly, som skal bruges til test- og evalueringsfasen i USA fra 2015. Ifølge planen vil Holland modtage 8 fly om året mellem 2019 og 2022, efterfulgt af de sidste 3 stk. i 2023.

AFM 2/15 : Det hollandske forsvarsministerium meddelte 15/12/2015, at det første parti på 8 operationelle Lockheed Martin F-35A Lightning II kampfly vil blive bestilt til luftvåbnet. Flyene leveres fra 2019. I alt 37 fly vil blive anskaffet, hvoraf 5 skal forblive i USA til træningsopgaver. Heraf er 2 fly allerede blevet leveret, mens resten stationeres ved Leeuwarden AB eller Volkel AB. De 2 første fly vil ankomme til Leeuwarden i anden halvdel af 2019, efterfulgt af Volkel i 2021. Hele flåden vil være operationel i 2024, hvoraf 4 fly sammen med 9 piloter vil kunne indsættes i udlandet samtidig. Luftvåbnet vil modtage 8 F-35A fly om året mellem 2019 og 2022, efterfulgt af de sidste 3 stk. i 2023.

AFM 3/15 : Den hollandske regering vil bestille det første parti på 8 operationelle F-35A Lightning II kampfly 26/3/2015 under møde i JSF Executive Steering Board. Flyene vil blive leveret 2019, inkl. 6 til F-35 Pilot Training Centre ved Luke AFB, Arizona. De 2 testfly, som nu opererer fra Edwards AFB, Californien som del af Operational Test and Evaluation-fasen (OT&E), vil også blive overført til Luke AFB. Når luftvåbnets overgang fra F-16 til F-35 fly er fuldført i 2023, vil 5 F-35 fly forblive i USA. Heraf skal 4 stk. bruges til træningsopgaver, mens det sidste anvendes til testopgaver. Resten (32 stk.) af de 37 planlagte fly stationeres ved Leeuwarden AB og Volkel AB i Holland. De første 6 fly til Luke AFB skal produceres af Lockheed Martin ved Fort Worth, Texas, mens resten skal samles ved Cameri AB, Italien. Leeuwarden vil begynde at forberede infrastrukturen til de nye fly 2016, efterfulgt af træning af piloter og teknikere fra 2018. De 2 første F-35A fly vil ankomme til Holland 2019, mens typen får indledende operationel kapacitet (IOC) i fjerde kvartal 2021. Volkel vil påbegynde arbejdet i 2019, og vil modtage de sidste fly fra ultimo 2021. Luftvåbnet vil have 1 eskadrille ved Leeuwarden og 2 eskadriller, alle fuldt operationelle fra 2024.

AFM 3/15 : To Lockheed Martin F-35A Lightning II kampfly [F-001 og F-002] fra det hollandske luftvåben blev overført fra Eglin AFB, Florida til Edwards AFB, Californien 16/1/2015 for at deltage i typens operationelle test- og evalueringsfase (OT&E). Typen opereres af 323 Squadron, som blev dannet ved Eglin AFB 4/11/2014.

AFM 4/15 : Det hollandske parlament godkendte anskaffelsen af de første 8 Lockheed Martin F-35A Lightning II kampfly til luftvåbnet 26/2/2015. En endelig kontrakt forventes indgået i løbet af kort tid. Flyene leveres i 2019 til afløsning af de aldrende F-16 kampfly. Disse fly vil blive produceret ved fabrikken i Fort Worth, Texas, men alle senere fly skal samles ved Cameri, Italien. 6 af flyene skal bruges til træningsopgaver ved Luke AFB, Arizona frem til 2023, hvor de sidste F-16 fly skulle være udfaset. Vil få tilslutning af 2 testfly, som operereres af 23 Squadron ved Edwards AFB, Californien. Efter 2023 vil kun 5 fly forblive i USA til trænings- og testopgaver. Resten tilgår 3 operationelle eskadriller, hvoraf den første bliver 322 Squadron ved Leeuwarden AB. Efterfølges af 312 Squadron og 313 Squadron ved Volkel AB. Luftvåbnet vil foruden de 2 leverede testfly modtage i alt 35 produktionsfly, hvoraf de efterfølgende 24 stk. vil blive bestilt i 3 partier à 8 fly i 2016, 2017 og 2018, efterfulgt af de sidste 3 stk. i 2019.

AFM 5/15 : Holland har placeret ordre på de første 8 serieproducerede Lockheed Martin F-35A Lightning II kampfly til det hollandske luftvåben 25/3/2015. Følger anskaffelsen af 2 testfly, som opereres af 323 Squadron ved Edwards AFB, Californien. Bruges til operationel test og evaluering. De nye fly leveres i 2019, mens Holland planlægger at anskaffe i alt 37 F-35A fly.

AFM 4/16 : Et F-35A Lightning II kampfly fra det hollandske luftvåben vil for første gang besøge Holland ultimo maj eller primo juni 2016. Flyet skal teste typens støjniveau sammenlignet med F-16 ved Leeuwarden Air Base og Volkel Air Base. De 2 baser vil efter planen huse hele luftvåbnets operationelle flåde på 35 F-35A fly. De 2 allerede leverede testfly forventes at forblive i USA til testopgaver. Mere omfattende støjmålinger vil blive foretaget i 2017 forud for ankomsten af de første permanent baserede F-35A fly i Holland i 2019.

AFM 7/16 : Lockheed Martin har modtaget en kontrakt fra US Naval Air Systems Command 12/5/2016 for komponenter til 8 low-rate initial production Lot 12 F-35A Lightning II kampfly til Holland. Arbejdet udføres frem til marts 2021.

AFM 7/18 : De 2 første F-35A Lightning II kampfly fra det hollandske luftvåben forventes at tilgå 322 Squadron ved Leeuwarden nov. 2019.

AFM 12/18 : Det hollandske forsvarsministerium annoncerede anskaffelsen af yderligere 3 F-35A kampfly 17/10/2018 for at fuldende en flåde på 37 stk. Flyene fra Lot 15 vil blive leveret i 2023. Det hollandske luftvåben har tidligere bestilt 2 testfly fra Lot 3 og 4, som blev leveret i 2013. Blev efterfulgt af ordrer for 8 eksemplarer fra Lot 11 til levering i 2019 samt 24 fly fra Lot 12-14 til levering i 2020-2022. Den hollandske flåde af F-35 fly forventes at opnå operationel status i 2024.

AFM 2/19 : Det tredje F-35A Lightning II kampfly til det hollandske luftvåben [F-003 (AN-03)] foretog sin første flyvning ved NAS Fort Worth Joint Reserve Base, Texas 15/12/2018. Flyet vil blive leveret til Luke AFB, Arizona til træning af piloter som del af USAF's 308th Fighter Squadron. Enheden opererede tidligere F-16C/D Block 42 kampfly til træningsopgaver, men blev deaktiveret 25/6/2015. Blev gendannet ved Luke 30/11/2018 som en F-35A træningsenhed for det hollandske og danske luftvåben.

AFM 3/19 : Lockheed Martin leverede formelt det første operationelle F-35A kampfly til det hollandske luftvåben 30/1/2019. Det tredje Lightning II fly bygget til Holland [F-003 (AN-03)] blev overført under ceremoni ved fabrikken i Fort Worth, Texas. Flyet havde foretaget sin første flyvning 15/12/2018. De 2 første eksemplarer [F-001 (AN-01) og F-002 (AN-02)], som var blevet leveret i 2013, bruges nu til operationelle testopgaver ved 323 Test and Evaluation Squadron, Edwards AFB, Californien. Yderligere 3 hollandske F-35A fly [F-004 (AN-04), F-005 (AN-05) og F-006 (AN-06)] har efterfølgende foretaget deres første flyvninger ved Fort Worth hhv. 8/1/2019, 23/1/2019 og 28/1/2019. Lockheed Martin vil levere yderligere 5 F-35A fly til hollandske luftvåben i løbet af 2019, hvorefter i alt 8 eksemplarer vil være i tjeneste. De nye fly vil sammen med F-003 i første omgang blive leveret til 308th Fighter Squadron ved Luke AFB, Arizona til træningsopgaver. De 2 første F-35A fly forventes at ankomme til Leeuwarden Air Base i Holland ved udgangen af 2019. Disse vil begge blive bygget af den italienske FACO-facilitet (Final Assembly and Checkout) ved Cameri nær Torino.

AFM 4/19 : De 2 første F-35A kampfly fra det hollandske luftvåben er blevet leveret til Luke AFB, Arizona, hvor træningen af hollandske piloter nu er begyndt. Efter en formel overdragelsesceremoni for det første operationelle fly [F-003 (AN-03)] til Holland ved fabrikken i Fort Worth, Texas 30/1/2019, ankom flyet til Luke AFB 4/2/2019. Det andet operationelle fly [F-004 (AN-04)] blev leveret fra Fort Worth 7/2/2019. Det hollandske luftvåbens første træningsmissioner med de 2 F-35A fly blev gennemført hhv. 25/2/2019 1/3/2019 ved Luke AFB. Flyene er del af US Air Force's 56th Fighter Wing/308th Fighter Squadron Emerald Knights. Det syvende F-35A fly [F-007 (AN-07)] til Holland foretog sin første flyvning ved Fort Worth 20/2/2019.

AFM 6/19 : Det hollandske luftvåbens 322 Squadron vil modtage det første F-35A kampfly [F-009] ultimo okt. 2019. Bliver det første eksemplar af denne type stationeret i Holland. Ved udgangen af første kvartal 2020 skulle 4 Lightning II fly være ankommet til Leeuwarden.

AFM 6/19 : Det hollandske luftvåbens F-35A kampfly vil sandsynligvis have kapacitet til at medføre nukleare våben, således at typen kan videreføre den rolle, som for nuværende løses af luftvåbnets F-16AM kampfly ved Volkel Air Base. I et brev til Repræsentanternes Hus oplyser den hollandske udenrigs- og forsvarsminister, at kapaciteten er nødvendig for at overholde Hollands forpligtelser overfor NATO. Samtidig fastslår ministrene, at de fortsat går ind for en tilbagetrækning af alle russiske og amerikanske sub-strategiske atomvåben fra hele Europa på længere sigt – fra Atlanterhavet til Uralbjergene. Inden parlamentsvalget i 2017 havde et flertal i Repræsentanternes Hus modsat sig den nukleare opgave for F-35 flyene. Lockheed Martin har fløjet det sidste F-35A kampfly samlet i USA for det hollandske luftvåben ved Fort Worth, Texas. Lightning II flyet [F-008 (ANB-08; 17-5307)] foretog sin første flyvning 15/4/2019. Efter at have deltaget i et antal operationelle testbegivenheder ved Edwards AFB, Californien, vil flyet blive overført til Luke AFB, Arizona til pilottræning. Typen opereres af 308th Fighter Squadron, som hidtil har lånt fly fra andre enheder. Alle det hollandske luftvåbens kommende F-35A fly [fra F-009 (AN-09; 17-5408) og frem] vil blive produceret i Europa ved F-35 Final Assembly and Checkout Facility (FACO) i Cameri, Italien. Holland har foreløbig godkendt planer om at anskaffe 37 F-35A fly, men luftvåbnet håber at kunne forøge det endelige antal til 67 stk.

AFM 9/19 : Et F-35A kampfly [F-001] fra det hollandske luftvåben forlod Volkel Air Base 17/7/2017 for at flyve tilbage til Edwards AFB, Californien i USA. Lightning II flyet var sammen med et andet eksemplar ankommet til Holland juni 2019. Mens det andet fly vendte retur til USA en uge senere, blev det andet eksemplar forsinket i flere uger pga. tekniske problemer. Tilbage i USA vil flyene fortsætte bidraget til det operationelle test- og evalueringsprogram. Begge disse testfly vil sandsynligvis forblive i USA under hele deres operationelle karriere.

AFM 9/19 : Det hollandske forsvarsministerium har fremlagt planer om at anskaffe yderligere 9 F-35A kampfly til det hollandske luftvåben. Vil supplere de 37 Lightning II fly, som landet allerede har forpligtet sig til.

AFM 11/19 : Det hollandske luftvåben vil modtage yderligere 9 F-35A kampfly foruden de 37 stk. allerede på bestilling. De ekstra fly indgår i forsvarsbudgettet for 2020. Luftvåbnet råder foreløbig over 6 F-35A fly [F-003>F-008] ved 308th Fighter Squadron, Luke AFB, Arizona til træning, mens 323 Test and Evaluation Squadron ved Edwards AFB, Californien fortsat opererer 2 F-35A fly [F-001 og F-002] leveret tilbage i 2013. Det første operationelle F-35A til det hollandske luftvåben foretog sin første flyvning 9/9/2019 fra Final Assembly and Check-out (FACO) produktionslinjen ved Cameri, Italien. Dette fly [F-009 (c/n AN-09)] blev officielt rullet ud under en ceremoni ved Cameri 3 dage senere. Det forventes, at dette fly vil ankomme til Leeuwarden Air Base 31/10/2019. Alle resterende hollandske F-35A modeller vil blive bygget i Italien. Som del af det seneste forsvarsbudget vil det hollandske luftvåben desuden indlede et program for at udskifte sine 13 PC-7 træningsfly, modernisere sine 20 NH90 helikoptere samt anskaffe en afløser for sit Gulfstream IV VIP-transportfly.

FG 4/11/19 : Det hollandske luftvåben har modtaget det første operationelle Lockheed Martin F-35A kampfly [F-009] som stationeres på hollandsk jord. Flyet ankom til Leeuwarden luftbasen 31/10/2019 efter flyvning fra Cameri i det nordlige Italien. Er blevet samlet af den italienske flyproducent Leonardo. Vil efterfølgende gennemgå en række godkendelsestjek over 2 uger. Luftvåbnet forventes at modtage det næste fly [F-010] ved Leeuwarden i nov. 2019, efterfulgt af yderligere 8 fly i 2020 og 2021. Typen forventes at opnå foreløbig operationel status 2021. Efter at have indgået den første ordre for 37 fly, tilføjede det hollandske forsvarsministerium yderligere 9 fly i 2019. Dermed er i alt 46 fly af denne type planlagt. De 2 første eksemplarer deltager fortsat i de operationelle test- og evalueringsaktiviteter ved Edwards AFB, Californien, mens 6 fly er del af US Air Force's 56th Fighter Wing ved Luke AFB, Arizona som del af den multinationale træningsorganisation for F-35 piloter. 323 Squadron bliver den første operationelle enhed, mens den anden operationelle eskadrille dannes ved Volkel luftbasen i 2023.

AFM 12/19 : Det første F-35A kampfly [F-009 (AN-09; 17-5308)] stationeret i Holland ankom til Leeuwarden luftbasen 31/10/2019. Flyet, det niende eksemplar leveret til det hollandske luftvåben, er det første hollandske eksemplar bygget ved Final Assembly and Check-Out (FACO) faciliteten i Cameri, Italien. Havde foretaget sin første flyvning 9/9/2019. De første 8 hollandske F-35A fly blev bygget af Lockheed Martin i Fort Worth, Texas og er alle permanent stationeret i USA. No 323 Test and Evaluation Squadron (TES) ved Edwards AFB, Californien opererer 2 af disse [F-001 (09-5008) og F-002 (10-5019)] leveret i 2013. Bruges primært som del af den multinationale F-35 Initial Operational Test and Evaluation (IOT&E) indsats. De 6 andre kampfly [F-003-F-008 (17-5302 til 17-5307)] leveret mellem feb. og maj 2019 er tilgået Nederlands Opleiding Detachment F-35 (NODF-35/Netherlands F-35 Training Detachment). Disse eksemplarer opereres af 308th Fighter Squadron ved Luke AFB, Arizona til pilottræning. De sidste 29 stk. af de 37 F-35A fly hidtil bestilt vil blive bygget i Italien. Det andet fly [F-010] vil ankomme til Leeuwarden inden udgangen af 2019, hvorefter Cameri FACO vil levere 8 F-35A til det hollandske luftvåben om året fra fly F-011 april/maj 2020. Den hollandske regering bekræftede 8/10/2019 anskaffelsen af yderligere 9 F-35A fly fra 2020, hvilket vil bringe det samlede antal fly til 46 stk. Mindst yderligere en følgeordre forventes.

AFM 1/20 : Det andet F-35A kampfly til det hollandske luftvåben bygget ved Final Assembly and Check Out (FACO) linjen i Cameri, Italien foretog sin jomfruflyvning 4/11/2019. Flyet [F-010 (AN-10, 17-5309)] forventes at blive leveret til Leeuwarden Air Base dec. 2019 som del af fornyelsen af 322 Squadron, luftvåbnets første frontlinjeenhed med F-35A kampfly. Det første F-35A fly stationeret i Holland var ankommet til Leeuwarden AB 31/10/2019, da det første eksemplar bygget til det hollandske luftvåben ved Cameri [F-009 (AN-09, 17-5308)] landede på basen. De første 8 hollandske F-35A fly var blevet bygget af Lockheed Martin ved Fort Worth, Texas og er alle permanent stationeret i USA. De sidste 29 fly af de 37 F-35 modeller på bestilling hidtil vil blive bygget i Italien. Cameri FACO vil levere 8 F-35A fly til det hollandske luftvåben årligt, hvoraf det næste fly [F-011] efter planen vil blive leveret april/maj 2020. Ved udgangen af 2019 var det ligeledes forventet, at de 2 hollandske F-35A fly som deltager i Operational Test and Evaluation (OT&E) fasen ved Edwards AFB, Californien ville blive overført til Luke AFB, Arizona efter afslutningen på testflyvningskampagnen. Vil slutte sig til Nederlands Opleidings Detachment F-35 (NODF-35), det hollandske F-35 træningsdetachement, del af 308th Fighter Squadron ved Luke AFB, for at forstærke de 6 F-35 fly allerede i brug til pilottræning.

AFM 7/20 : Det første F-35A kampfly [F-001/OT (c/n AN-01, 09-5008)] ved det hollandske luftvåben har efter 7 år afsluttet sit testarbejde ved Edwards AFB, Californien og er blevet overført til Luke AFB, Arizona til brug som et træningsfly. Flytningen blev annonceret af den hollandske test- og evalueringsstyrke 21/5/2020. Flyet var blevet leveret fra fabrikken ved Fort Worth, Texas til 323 test and Evaluation Squadron ved Eglin AFB, Florida 25/7/2013. Blev overflyttet til Edwards 16/1/2015, hvor flyet fortsat blev opereret af 323 Squadron. I alt 1.100 flyvetimer er blevet gennemført til støtte for F-35 evalueringstesten. Vil blive fløjet af US Air Force's 56th Fighter Wing/308th Fighter Squadron Emerald Knights ved Luke, en fælles dansk, hollandsk og amerikansk F-35 træningsenhed.

AFM 8/20 : To F-35A kampfly til det hollandske luftvåben har gennemført deres første flyvninger ved Final Assembly and Check-Out (FACO) faciliteten ved Cameri, Italien. F-35A # F-011 [AN-11; 18-5405] – det tredje hollandske F-35A fly bygget ved Cameri – gik i luften for første gang 15/6/2020. Det næste hollandske F-35A fly [F-012 (AN-12; 18-5406)] – det fjerde eksemplar fra den italienske produktionsfacilitet – indledte sit testforløb 18/6/2020. Begge fly vil efter planen blive leveret til Leeuwarden Air Base medio juli 2020. Vil slutte sig til fly # F-009, som var ankommet 31/10/2019, samt # F-010, som var blevet leveret til basen 8/12/2019. F-35A # F-012 blev observeret ved Cameri under sin fjerde testflyvning 20/6/2020.

AFM 9/20 : Yderligere 2 Lockheed Martin F-35A Lightning II kampfly til det hollandske luftvåben (RNLAF) blev leveret til Leeuwarden Air Base 14/7/2020. Flyene [F-011 og F-012] var blevet samlet ved F-35 FACO-faciliteten (final assembly and check-out) ved Cameri, Italien. Var det tredje og fjerde eksemplar til RNLAF, som var blevet bygget ved FACO i Cameri, hvor de havde gennemført deres første flyvninger hhv. 15/6 og 18/6/2020. Slutter sig til det første og andet fly bygget ved Cameri [F-009 og F-010], som var ankommet til Leeuwarden hhv. 31/10 og 8/12/2020. Samtlige 4 fly opereres af luftvåbnets 322 Squadron.

AFM 11/21 : Et nyt F-35A Lightning II kampfly [F-020 (AN-20; 19-5523)] til det hollandske luftvåben ankom til Leeuwarden Air Base 29/9/2021 efter færgeflyvning fra den italienske produktionslinje ved Cameri. Flyet havde foretaget sin første flyvning 24/8/2021. Er det tyvende eksemplar til det hollandske luftvåben, det tolvte fly til Leeuwarden og produktionsfly nr. 700.

SCW 13/1/22 : Yderligere 2 Lockheed Martin F-35A Lightning II kampfly blev leveret til det hollandske luftvåben (KLu) ved Leeuwarden luftbasen 12/1/2022. Flyene [F-023 (c/n AN-23; 19-5526) og F-024 (c/n AN-24; 19-5527)] blev overført fra FACO-produktionslinjen (Final Assembly and Check-Out) ved Cameri, Italien. F-024 bliver det første F-35A fly til Volkel luftbasen. Den kommende eskadrille kendes endnu ikke, men det bliver muligvis 313 Squadron. F-023 er det sidste F-35A fly til 322 Squadron, som nu råder over 15 Lightning II fly. 322 Squadron opnåede foreløbig operationel status (IOC/Initial Operational Capability) 27/12/2021. De første F-35A modeller vil blive overført til Volkel luftbasen medio 2022.

AFM 3/22 : Yderligere 2 F-35A Lightning II kampfly blev leveret til det hollandske luftvåben ved Leeuwarden AB 12/1/2022 fra FACO-faciliteten (Final Assembly and Check Out) ved Cameri, Italien. Et af flyene [F-023 (c/n AN-23)] var det sidste eksemplar til 322 Squadron ved Leeuwarden, mens det andet [F-024 (c/n AN-24)] var det første til 313 Squadron ved Volkel AB. F-024 vil indledningsvist forblive ved Leeuwarden indtil Volkel modtager sine første F-35A fly medio 2022. No 313 Squadron havde tidligere opereret med F-16AM/BM (MLU) kampfly, men omstiller nu til F-35A. Med den seneste levering råder det hollandske luftvåben nu over 24 F-35A fly, hvoraf de første 8 stk. er forblevet i USA for træning som del af US Air Force's 308th Fighter Squadron Emerald Knights ved Luke AFB, Arizona. Ankomsten af det sidste eksemplar til 322 Squadron bringer enheden op på sin fulde beholdning af 15 F-35A fly. Enheden opnåede foreløbig operationel status (IOC/Initial Operational Capability) med typen 27/12/2021.

KeyAero 1/7/22 : De første 4 Lockheed Martin F-35A Lightning II kampfly [F-020, F-023, F-024 og F-025] ankom til Volkel Air Base i den sydlige del af Holland 30/6/2022. Samtidig blev luftvåbnets 313 Squadron reaktiveret, som tidligere havde opereret med F-16 Fighting Falcon kampfly frem til midlertidig opløsning dec. 2020. Volkel AB er dermed blevet base for flere forskellige platforme, idet 312 Squadron opererer med F-16AM/BM Fighting Falcon fly, mens 313 Squadron har F-35A fly. 312 Squadron forventes at modtage sine F-35A fly i 2024. Reaktiveringen af 313 Squadron var blevet påbegyndt ved 322 Squadron, Leeuwarden Air Base med træningen af det første personel. Flyene var ligeledes først blevet leveret til Leeuwarden AB fra FACO-samlefabrikken ved Cameri, Italien. Typen forventes at opnå fuld operationel status i 2024.

SCW 12/1/24 : Leonardo Aircraft Division ved FACO (Final Assembly an Check-Out) Cameri leverede det første F-35A Lightning II kampfly til dte hollandske luftvåbens 312 Squadron Audax Cum Consillo. Flyet [F-039 (c/n AN-39] landede ved Leeuwarden luftbasen for godkendelsesprocedure, men vil blive stationeret ved Volkel. Samtidig har 312 Squadron udfaset de sidste F-16AM Fighting Falcon fly. F-16 typen vil forblive i aktiv tjeneste frem til okt. 2024.

AFM 3/24 : Det første F-35A Lightning II femte-generation multirolle kampfly med stealth-egenskaber til det hollandske luftvåbens (RNLAF) No 312 Squadron ankom til Leeuwarden Air Base 11/1/2024. Eskadrillen, som er RNLAF's tredje enhed med F-35A fly, vil blive overflyttet til Volkel Air Base i den nærmeste fremtid. Flyet [F-039] skulle oprindeligt være tilgået US Air Force's 323rd Test and Evaluation Squadron (TES) ved Edwards AFB, Californien, men disse planer blev ændret. Det blev i stedet besluttet at overføre 2 F-35A modeller til 323rd TES, som bliver leveret i den længe ventede Block 4-konfiguration. Den seneste F-35A model er fortsat kun i Block 3-konfiguration, men vil blive opgraderet til Block 4-standard i fremtiden.

AFM 6/24 : Holland og Polen vil få forstærket deres SEAD/DEAD-kapacitet (suppression/destruction of enemy air defence) betragteligt, efter at det amerikanske udenrigsministerium har godkendt potentielle FMS-aftaler (Foreign Military Sales) for Advanced Anti-Radiation Guided Missiles-Extended Range (AARGM-ER) med de to europæiske nationer. De to individuelle aftaler blev annonceret af Defence Security Co-operation Agency (DSCA) i USA 24/4/2024, samme dag hvor agenturet underrettede den amerikanske kongres om de mulige salg. De to nationer har anmodet om anskaffelsen af i alt 625 AARGM-ER missiler – inkl. 360 missiler til Polen og 265 stk. til Holland – sammen med DATM modeller (Dummy Air Training Missile) og tilhørende udstyr, reserve- og reparationsdele samt trænings-, tekniske og logistiske støtteydelser for en anslået værdi af hhv. $1,275 mia. og $700 mio. De foreslåede salg vil forbedre både Hollands og Polens evne til at imødegå nuværende og kommende trusler ved at undertrykke og ødelægge land- og søbaserede radarsendere forbundet med fjendtligt luftforsvar. Denne kapacitet vil gøre det vanskeligt for fjender at anvende sine luftforsvarssystemer, hvormed overlevelsesevnen for egne taktiske fly forbedres. Northrop Grumman Systems vil fungere som hovedleverandør for begge aftaler, mens arbejdet forventes at blive udført ved producentens faciliteter i Falls Church, Virginia. Selvom det ikke er blevet oplyst, hvilke flytyper der skal anvende AARGM-ER missilerne i tjeneste ved det hollandske og polske luftvåben, er det sandsynligvis, at denne våbentype vil blive anvendt af flåderne af F-35A Lightning II kampfly ved begge værn. Holland begyndte at tage sine Lightning II fly i operationel tjeneste i 2019, mens de første F-35A modeller forventes at blive leveret til Polen fra 2026. Både Australien og Finland er tidligere blevet godkendt til at anskaffe AARGM-ER missiler til deres flåder af F-35A fly.