Taiwan | Lockheed Martin F-16

LUFTVÅBNET

Wing Eskadrille Base Type Noter
455th TFW (4th TFW) 21st TFS>TFG Chiayi F-16A/B ex-F-5E/F (7/98)
22nd TFS>TFG Chiayi F-16A/B ex-F-5E/F (7/98)
23rd TFS>TFG Chiayi F-16A/B ex-F-5E/F (99)
401st TFW (5th TFW) 12th TFS (TRS) Hualien F-16A/B (RF-16A) -
17th TFS>TFG Hualien (Chiashan AB) F-16A/B ex F-5E/F (99)
26th TFS>TFG Hualien (Chiashan AB) F-16A/B ex F-5E/F (99)
27th TFS>TFG Hualien (Chiashan AB) F-16A/B ex F-5E/F (99)
56th FW 21st FS Gamlers Luke AFB, AZ, USA F-16A/B OCU

TFW = Tactical Fighter Wing (taktisk luftregiment)
TFS = Tactical Fighter Squadron (taktisk jagereskadrille)

AFM 5/96 : US Air Force meddelte 14/2/1996, at Lockheed Martin havde fået tildelt en kontrakt for produktion af 120 F-160A-20 og 30 F-16B-20 kampfly til luftvåbnet i Taiwan. Omfatter desuden en aftale om samproduktion og en del teknologioverførsel. Den oprindelige salgsaftale var blevet indgået 2/9/1992, mens de første fly forventes leveret til Taiwan maj eller juni 1997. De sidste fly følger frem til udgangen af 2000.

AFM 9/96 : Taiwan accepterede det første af 150 Lockheed Martin F-16A/B kampfly ved Fort Worth, Texas 26/7/1996. Luftvåbnet vil modtage de 120 F-16A-20 og 30 F-16B-20 fly frem til 2000.

AFM 10/96 : Det første F-16B Block 20 kampfly [6801] til Taiwans luftvåben blev leveret ved Fort Worth, Texas 26/7/1996.

AFM 4/99 : Et F-16B kampfly [6813] fra 4th TFW/22nd TFS ved Chiashan AB, Hualien, styrtede ned 25/1/1999 i tåge. Enheden er normalt stationeret ved Chiayi AB.

AFM 10/99 : Et F-16B kampfly [6828] fra 21 TFS mistet 20/3/1998, et F-16B mistet 25/1/1999, et F-16A [6638] fra 22 TFS mistet 1/6/1999 og et F-16A [6680] mistet 18/8/1999.

WAPJ 37/99 : Medio okt. 1998 havde 2 eskadriller under 4th TFW, Chiayi, erstattet deres Northrop F-5E/F kampfly med 103 af i alt 120 F-16A og 30 tosædede F-16D Block 20. Enheden har sine sidste fly ultimo 1999. Flyene blev bestilt i 1992. En træningseskadrille ved Luke AFB, Arizona, er også blevet dannet.

WAPJ 42/00 : F-16A/B kampfly er i tjeneste ved 4th TFW, Chia Yi. Er bevæbnet med fx. 4 AIM-9M Sidewinder og 2 AIM-7M Sparrow luft-til-luft missiler og 1 ALQ-184(V)7 ECM-pod.

AFM 2/02 : 4th Tactical Fighter Wing blev luftvåbnets første operationelle F-16 enhed 18/12/2001. Er stationeret ved Chiayi-luftbasen. Typen kan medføre 4 AIM-9M og 2 AIM-7M luft-til-luft missiler. Enheden består af 21st, 22nd og 23rd Tactical Fighter Squadron under 4th Operational Group samt 14th Operationel Conversion Unit.

AI 2/02 : 455 TFW ved Chiayi blev erklæret operationel med F-16 fly 18/12/2001, efterfulgt af 401 TFW ved Hualien 15/1/2002.

JDW 10/02 : Taiwan har integreret LANTIRN-systemet på sine F-16 jagerfly. I alt 28 sæt af Lockheed Martin Sharpshooter/Pathfinder (AN/AAQ-14/AAQ-20) måludpegnings/navigationspod blev leveret april 2001.

AFM 7/06 : Taiwan forhandler med USA om købet af 60 nye Lockheed Martin F-16C/D Block 52 kampfly. Men andre typer er også under overvejelse. 146 F-16A/B fly er allerede i tjeneste.

AFM 10/06 : Regeringen har afsat midler til at erhverve yderligere 66 F-16C/D kampfly over de næste år. Men USA vil muligvis ikke godkende salget for ikke at skade forholdet til Kina. De ekstra fly vil, hvis godkendt, vil blive leveret over 5-10 år til afløsning af F-5E/F Tiger II.

AFM 12/06 : USA har midlertidigt blokeret for salget af 66 nye F-16C/D kampfly til Taiwan.

AFM 5/08 : Et F-16A kampfly [6706] fra 401 TFW/12 TFS styrtede ned i Stillehavet ca. 80 km øst for Taiwan. En halv time efter take-off fra Hualien luftbasen mistet man kontakten med flyet. Årsagen er muligvis en fejl i ildforsyningen eller at piloten havde mistet orienteringen.

AI 8/09 : Taiwan ønsker at opgradere sine 146 F-16A/B Block 20 kampfly. Har desuden planer om at erhverve 66 (60?) nye F-16C/D Block 50/52 fly.

AFM 12/14 : Lockheed Martin har modtaget kontrakt for installation af opgraderingssæt i 142 F-16A/B Block 20 Fightning Falcon kampfly (115 F-16A og 27 F-16B) fra Taiwans luftvåben. Aftalen blev indgået med US Air Force Life Cycle Management Center ved Wright-Patterson AFB, Ohio 3/11/2014. Den oprindelige opgraderingskontrakt blev indgået 28/9/2012. Taiwan modtog i alt 150 F-16 kampfly (120 F-16A og 30 F-16B), hvoraf hhv. 5 og 3 stk. er gået tabt siden typen kom i tjeneste 1996. Arbejdet skal udføres i Taiwan frem til 31/5/2022.

AFM 2/15 : Lockheed Martin skal levere 144 Active Electronically Scanned Array (AESA) radarer til Taiwan, som skal installeres i luftvåbnets F-16A/B kampfly. Kontrakten for det udenlandske militærsalg blev indgået gennem US Air Force 16/12/2014 som et tillæg til den oprindelige moderniseringsaftale fra 28/9/2012. Opgraderingen forventes at være gennemført 30/11/2021. Taiwan modtog oprindeligt 150 F-16 fly (120 F-16A og 30 F-16B), hvoraf 142 (115 F-16A og 27 F-16B) fortsat er i tjeneste. 5 F-16A og 3 F-16B fly er gået tabt ved ulykker siden typen kom i tjeneste i 1996.

AFM 3/15 : Northrop Grumman modtog den første produktionskontrakt på APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR) fra Lockhed Martin 2/2/2015. I alt 142 radarer vil blive leveret fra 2016 til installation på opgraderede F-16A/B kampfly fra Taiwans luftvåben.

AFM 12/15 : Lockheed Martin har med succes gennemført den første flyvning med F-16V, den seneste og mest avancerede version af denne flytype. Flyvningen fandt sted den 16/10/2015 og omfattede det første F-16A Block 20 fly [6601 (93-0702/ED)] bygget til Taiwans luftvåben som del af Peace Fenghuang-programmet. Flyet er blevet brugt til testopgaver ved US Air Force's 412th Test Wing/416th Flight Test Squadron ved Edwards AFB, Californien. Flyet er efterfølgende blevet opgraderet til F-16V standard, hvortil Taiwans luftvåben er den første kunde. Typen er bl.a. blevet forsynet med Northrop Grumman's avancerede APG-83 AESA (Active Electronically Scanned Array) Scalable Agile Beam Radar ildledelsesradar. Andet udstyr omfatter nye instrumenter, ny missionscomputer, Ethernet data bus mv. F-16V bliver tilbudt både som nybyggede fly og som en opgradering af eksisterende eksemplarer.

FG 22/1/16+AFM 3/16 : Et F-16A Block 20 kampfly [93-0711/LF] fra Taiwans luftvåben er styrtet ned under træningsflyvning ved Bagdad, Arizona, 137 km nordvest for Luke AFB. Piloten blev dræbt. Flyet tilhørte 21st Fighter Squadron The Gamblers under USAF's 56th Fighter Wing, som omfatter træningseskadriller fra Singapore og Taiwan. Ulykken skete under træning i luftkamp sammen med et andet F-16 fly.

FG 18/1/16 : Taiwan har indledt det lokale arbejde med opgradering af luftvåbnets 144 Lockheed Martin F-16A/B kampfly til den nye F-16V standard. Fire fly er blevet overført til Aerospace Industry Development Corporation's (AIDS) produktionsfaciliteter ved Taichung. Opgraderingen, som oprindeligt skulle være startet i 2016, vil forløbe over 5 år. Omfatter opgradering af mission-computer, skrog, cockpit-instrumenter, EW-system samt installation af ny Northrop Grumman Scalable Agile Beam Radar AESA-radar (active electronically scanned array). Moderniseringen blev oprindeligt udviklet af Lockheed Martin. Taiwan havde desuden ønsket 66 nye F-16C/D fly, men dette blev ikke godkendt af den amerikanske regering.

AFM 3/17 : Taiwan har indledt opgraderingen af sin flåde på 144 F-16A/B kampfly til den seneste F-16V standard. De første 4 eksemplarer er under ombygning ved Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC) ved Taichung i den nordvestlige del af landet med støtte fra Lockheed Martin. Hele styrken skal været opgraderet i 2023 som del af Phoenix Rising-projektet. Lockheed Martin havde opgraderet og testet det første F-16 fly fra Taiwan's luftvåben i 2015, som var stationeret i USA. Mens 2 fly opgraderes i USA, vil arbejdet på de sidste 142 eksemplarer blive udført i Taiwan, hvor AIDC vil udføre mellem 25 og 28 opgraderinger årligt. De første 4 fly opgraderet lokalt forventes leveret inden udgangen af 2017.

AFM 7/18 : Et F-16A kampfly [6685] fra 401st Tactical Composite Wing blev meldt savnet 4/6/2018 under deltagelse i Han Kuan-militærøvelsen i det bjergrige Nuannuan-distrikt, Keelung. Flyet forsvandt omkring 30 minutter efter takeoff fra Hualien. Piloten blev efterfølgende bekræftet dræbt.

AFM 10/18 : Det første F-16V kampfly [6626] ombygget af Taiwan's Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC) har indledt testflyvninger juni 2018. I alt 4 F-16A/B fly, som begyndte at ankomme til AIDC-fabrikken i Taichung fra primo 2017, vil blive anvendt som tekniske efterprøvningsfly. Moderniseringsprogrammet for Taiwan's eksisterende flåde af F-16A/B kampfly, som var blevet annonceret sept. 2011, er lokalt kendt som Phoenix Rising. Den amerikanske regering valgte Lockheed Martin til at varetage opgraderingen baseret på F-16V varianten. Det centrale udstyr omfatter Northrop Grumman AN/APG-83 SABR (Scalable Agile Beam Radar) kombineret med Elbit Systems multifunktionelt højtopløsning CPD (Center Pedestal Display). En aftale om opgradering af Taiwan's 145 resterende F-16A/B fly (fra oprindeligt 150 stk. anskaffet) blev underskrevet af begge lande juli 2012. Lockheed Martin opgraderede 2 F-16 fly (en A- og en B-model) i USA for at fungere som prototyper, mens resten bliver renoveret af AIDC i Taiwan. I alt 24 fly vil blive ombygget om året frem til afslutningen på Phoenix Rising projektet i 2023, hvor det sidste af 141 F-16V fly returneres. Antallet er blevet reduceret fra 145 stk. pga. havarier.

AFM 11/18 : Forsvarsministeriet i Taiwan har planer om at forøge budgettet for opgradering af luftvåbnets flåde af F-16A/B kampfly. De ekstra midler ville finansiere en forøgelse af antallet og typer af luft-til-luft missiler, som kan medføres. Desuden ville det blive muligt at installere den nyeste version af et automatisk GCAS-system (ground collision avoidance system). Sker efter at et F-16A fly fløj ind i et højdedrag under en øvelse 4/6/2018, hvor piloten blev dræbt. Disse opgraderinger følger en pakke af forbedringer, som installeres i alle 141 af luftvåbnets resterende F-16A/B Block 20 kampfly, som at bringer dem op til F-16V (Block 70) standard. Lockheed Martin fik tildelt en kontrakt for F-16V opgraderingen 1/10/2012. Kontrakten forventes gennemført frem til 2023.

AFM 12/18 : Det første F-16V kampfly opgraderet lokalt af Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC) og Lockheed Martin ved Taicheng er blevet leveret. Flyet [ensædet 6626] blev overført til Chiayi AFB 19/10/2018, hvor det tilgik luftvåbnet i Taiwan. Som del af Phoenix Rising-aftalen skal Lockheed Martin yde assistance samt tilse hele opgraderingsprocessen. Lockheed Martin ombyggede 2 F-16 fly (et F-16A og et F-16B) i USA, som har fungeret som prototyper for de taiwanesiske F-16V fly, mens resten af flyene bliver opgraderet af AIDC i Taiwan. De første 4 F-16 fly var blevet fløjet til AIDC ved Taichung 16/1/2017 med henblik på lokal opgradering. Arbejdet på disse 4 eksemplarer var blevet afsluttet dec. 2017. Pga. forsinkelser med softwaretest i USA var disse F-16 fly de eneste modeller modificeret i 2017, i stedet for de planlagte 10 stk. Fra 2018 vil AIDC opgradere 24 F-16 fly om året frem til afslutningen af Phoenix Rising projektet i 2023, hvor de sidste af i alt 141 F-16V fly leveres retur. Oprindeligt skulle 145 eksemplarer opgraderes, men dette antal er blevet reduceret pga. havarier. Den første flyvning med et lokalt ombygget fly blev gennemført ultimo aug. 2018.

AFM 5/19 : Luftvåbnet i Taiwan kunne begynde at modtage de første af i alt 66 nye F-16V kampfly så tidligt som ultimo 2020, efter at landets forsvarsministerium officielt fremsendte en anmodning for flyene 27/2/2019. Mens en tidligere anmodning for 66 nye F-16 fly var blevet afvist af Obama-administrationen, menes præsident Trump's rådgivere stiltiende at have givet tilladelse til det foreslåede salg og har opmuntret til fremsendelse af en formel anmodning. Det amerikanske forsvarsministerium Pentagon og udenrigsministeriet har endnu ikke officielt annonceret et forslag og salget skal først godkendes af Kongressen. Lokale medier i Taiwan rapporterer, at de nye kampfly ville blive stationeret ved Ching Chuan Kang, mens basens nuværende F-CK-1C/D kampfly ville blive flyttet til Taitung for at afløse de aldrende F-5E/F fly. Lockheed Martin er allerede ved at opgradere 142 eksisterende F-16A/B Block 20 kampfly fra luftvåbnet i Taiwan som del af kontrakt indgået okt. 2012. De første moderniserede fly blev leveret til Chiyi Air Base okt. 2018.

FG 16/8/19 : Den amerikanske regering har godkendt salget af nye Lockheed Martin F-16V kampfly til Taiwan; en beslutning som højst sandsynligt vil forværre spændingerne med Kina, som ønsker at bringe østaten tilbage under sin kontrol. Aftalen, som vil omfatte 66 fly, blev bekræftet i en meddelelse fra udenrigskomitéen i Repræsentanternes Hus. Den amerikanske kongres menes at være blevet underrettet om handlen, efter at den amerikanske udenrigsminister havde godkendt den. Regeringen i Taiwan har endnu ikke godkendt aftalen og flyenes konfiguration er ikke blevet fastlagt.

FG 21/8/19 : Den amerikanske regering har formelt godkendt salget af 66 nye Lockheed Martin F-16C/D Block 70 kampfly til Taiwan, men planerne møder modstand i Kina. En udtalelse fra Defense Security Cooperation Agency (DSCA) havde været ventet i flere måneder. Aftalen vil foruden de 66 fly omfatte 75 GE Aviation F110 motorer, 75 Northrop Grumman APG-83 AESA-radarer (active electronically scanned array) samt andet udstyr og træning.

AFM 10/19 : Den amerikanske regering har formelt godkendt salget af nye F-16V kampfly til Taiwan. US Defence Security Cooperation Agency (DSCA) underrettede Kongressen 20/8/2019 om et potentielt FMS-salg (Foreign Military Sales) af 66 F-16C/D Block 70 fly til Taiwan. Pakken vil omfatte 75 F110 motorer, APG-83 AESA-radarer (active electronically scanned array) samt andet avanceret udstyr. Et samlet luft- og jordpersonel på omkring 1.000 personer forventes at blive trukket fra luftvåbnets 7th Tactical Fighter Wing (TFW) ved Zhihang AFB, Taitung i den sydøstlige del af Taiwan. Enhedens nuværende F-5E/F fly, som primært bruges som avancerede træningsfly for luftvåbnets jagerpiloter, vil blive udfaset. Luftvåbnet i Taiwan har annonceret, at man vil opretholde sin flåde på 55 Mirage 2000 kampfly. Den seneste udvikling sker efter årtiers indsats for at anskaffe kampfly som supplement til de aldrende flåder af F-16A/B Block 20, Mirage 2000-5Ei/Di samt F-CK-1C/D Ching-Kuo kampfly leveret i 1990'erne. En anmodning om anskaffelse af 66 F-16C/D Block 50/52 kampfly var blevet fremsendt i 2006 og igen i 2011, således at luftvåbnet kunne fordele nogle af sine F-CK-1 fly til afløsning af de aldrende F-5E/F fly. I stedet for et salg godkendte den daværende amerikanske regering en opgradering af de 142 resterende F-16A/B kampfly som del af Phoenix Rising-programmet i 2011.De fabriksnye F-16 fly vil blive forsynet med General Electric motorer i stedet for de ældre Pratt & Whitney versioner. Dette skulle forhindre et samlet flyveforbud for hele flåden pga. tekniske problemer med motorerne. Block 70 flyene vil desuden blive forsynet med konforme brændstoftanke for operationer med lang rækkevidde, et vigtigt krav da luftvåbnet ikke råder over tankfly. Andet muligt udstyr omfatter infrarød søge- og sporingssensor, hvilket kraftigt ville forbedre luftvåbnets mulighed for passivt at spore kinesiske kampfly, specielt moderne J-20 med lav synlighed. Moderniseringen af de eksisterende F-16C/D kampfly udføres af AIDC (Aerospace Industrial Development Corporation) ved Taichung. En håndfuld eksemplarer er allerede blevet returneret til luftvåbnet for at gennemgå testflyvninger. Men programmet står overfor forsinkelser pga. tekniske vanskeligheder, inkl. rust fundet på nogle af de renoverede fly. Desuden ønsker forsvarsministeriet i Taiwan at anskaffe nye fotorekognosceringspods til sine RF-16 fly opereret af 12th Tactical Reconnaissance Squadron ved Hualien. Anvender for nuværende Phoenix Eye LOROP-pods, men vedligeholdelsen af disse er vanskelig og de mangler natkapacitet. Luftvåbnet menes at foretrække en forbedret version af DB-110 pod fra UTC Aerospace Systems.

AFM 12/19 : Forsvarsministeriet i Taiwan oplyste 15/10/2019, at luftvåbnets F-16V opgraderingsprogram er blevet forsinket. Arbejdet udføres af Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC) ved Taichung, som er Lockheed Martin's lokale tekniske partner. I alt 32 fly afventer eller er på forskellige stadier af opgraderingen. Dette antal menes at omfatte eksemplarer, som tidligere har fået flyveforbud. Udgør en fjerdedel af luftvåbnets flåde på 145 F-16 fly, hvoraf yderligere 16 stk. er stationeret i USA for træningsopgaver og valideringsarbejde for opgraderingen. Taiwan er den første kunde til F-16V opgraderingen, lokalt kendt som Phoenix Rising programmet. Den seneste opgraderingsplan omfattede eftermontering af partier på 4, 24, 27, 34, 36 og 16 F-16A/B fly i hvert år mellem 2018 og 2023. Mens målet for 2018 blev nået, blev det afsløret, at kun 6 fly er blevet leveret i 2019. Samtlige leveringer er hidtil tilgået 4th Tactical Fighter Wing (TFW) ved Chiayi Air Base. Forsinkelsen skyldes mangel på arbejdskraft og erfaring ved AIDC, forstærket af de problemer man stødte på under integrationen af undersystemer. Afsløringen har udløst bekymring over det reducere antal kampfly til rådighed for operationel brug. For at løse problemet fra AIDC forøget staben med 200 personer, mens luftvåbnet grundigt gransker programmet. Luftvåbnets andre frontlinje kampfly omfatter 129 opgraderede F-CK-1C/D Ching-Kao Indigenous Defense Fighter fly samt 55 Mirage 2000-5Ei/Di kampfly. Desuden ønsker Taiwan at anskaffe yderligere 66 F-16V Block 70 kampfly som del af aftale godkendt af den amerikanske regering aug. 2019. Taiwan annoncerede modtagelsen af et tilbud fra USA 24/10/2019, som nu vil blive undersøgt inden en officiel aftale. Luftvåbnet i Taiwan planlægger at stationere de fabriksnye F-16V fly ved Chihhang AFB i Taitung fra midten af 2020'erne. Basen huser for nuværende 7th Flight Training Wing (FTW) med F-5E/F kampfly, som vil blive afløst af det egenudviklede T-5 Advanced Jet Trainer i det næste årti.

AFM 1/21 : Et F-16A kampfly [6672] fra 5th Tactical Fighter Wing/26th Tactical Fighter Group blev meldt savnet, da det forsvandt fra radarskærmen 9 sømil nordøst for Hualien Air Base 16/11/2020. Ulykken skete 2 minutter efter takeoff fra basen. Piloten er meldt savnet.