Storbritannien | Boeing P-8A Poseidon

LUFTVÅBNET

Enhed Eskadrille Base Type Noter
- 120 Squadron RAF Lossiemouth, Skotland P-8A Poseidon MRA1 dannet 4/2018
- 201 Squadron RAF Lossiemouth, Skotland P-8A Poseidon MRA1 planlagt 2021

AFM 1/16 : Den britiske regering fremlagde sin længe ventede Strategic Defence and Security Review (SDSR) forsvarsplan 23/11/2015. Omfatter anskaffelsen af 9 Boeing P-8 Poseideon maritime patruljefly, hvoraf de første 3 stk. forventes at komme i tjeneste inden udløbet af den nuværende parlamentsperiode i 2020. Flyene, som også kan udføre overvågningsmissioner over land, vil blive stationeret ved RAF Lossiemouth, Moray i Skotland. Luftvåbnet har ikke rådet over maritime patruljefly siden den kontroversielle udfasning af Nimrod MRA4-programmet i 2010.

FG 25/3/16 : Det amerikanske udenrigsministerium har godkendt Storbritanniens planer om at anskaffe 9 Boeing P-8A Poseidon maritime patruljefly til Royal Air Force. Typen, som kan bevæbnes med torpedoer til bekæmpesle af ubåde og overfladeskibe, skal udfylde det tomrum som opstod efter udfasningen af Nimrod MR2 flyene i 2010. Poseidon er allerede blevet eksporteret til Australien og Indien. US Defense Security Cooperation Agency fremlagde godkendelsen af det potentielle udenlandske våbensalg 25/3/2016, kun fire måneder efter at den britiske regering havde præsenteret ny forsvarsplan. Konkurrerende typer som C295 fra Airbus Defence & Space samt Kawasaki P-1 er ikke kommet i betragtning. Efter udfasningen af Nimrod flyene og efter at have annulleret afløseren i form af BAE Systems Nimrod MRA4, har det britiske luftvåben opretholdt sine kompetencer inden for luftbåren maritim patruljering og rekognoscering ved at sende besætningsmedlemmer til Australien, Canada, New Zealand og USA. Hvis der bliver indgået en endelig kontrakt, vil de primære leverandører omfatte ViaSat, GC Micro, Rockwell Collins, Spirit AeroSystems, Raytheon, Telephonics, Pole Zero, Northrop Grumman, Exelis, Terma, Symmetrics, Arnprior Aerospace, General Electric samt Martin Baker.

AFM 5/16 : Det amerikanske udenrigsministerium har godkendt et muligt udenlandsk militærsalg til Storbritannien af op til 9 Boeing P-8A Poseidon maritime patruljefly, inkl. udrustning, træning og støttefunktioner. Godkendelsen blev bekræftet 25/3/2016 i en meddelelse fra US Defense Security Cooperation Agency (DSCA), som havde underrettet Kongressen om det mulige salg dagen før. Planer om at anskaffe disse fly blev officielt afsløret 23/11/2015 som del af Storbritanniens Strategic Defence and Security Review. Vil endelig gøre Storbritannien i stand til at genskabe sin styrke af maritime overvågningsfly (MSA), som ophørte ved aflysningen af det maritime patruljefly Nimrod MRA4 i 2010. I mellemtiden er de grundlæggende færdigheder i maritim patruljering og rekognoscering efter udfasningen af Nimrod MR2 flyene blevet opretholdt gennem Personnel Exchange Programmes (PEPs) under Project Seedcorn.

FG 10/6/16 : Embedsmænd fra det britiske forsvar vil sandsynligvis godkende den planlagte anskaffelse af 9 Boeing P-8 Poseidon maritime patruljefly (MPA) i løbet af de næste 7 dage. Den britiske regering havde indikeret anskaffelsen i deres forsvars- og sikkerhedsrapport fremlagt nov. 2015. Flyene, som er baseret på Boeing 737 passagerflyet med CFM Internatinal CFM56 motorer, vil tilgå det britiske luftvåben. Aftalen vil blive indgået gennem den amerikanske regerings program for udenlandske militærsalg. Personel fra det britiske luftvåben har modtaget træning ved US Navy i Jacksonville, Florida gennem Seedcorn MPA-programmet.

FG 11/7/16 : Det britiske forsvarsministerium bekræftede under åbningen af Farnborough Air Show, at der er blevet indgået kontrakt for 9 Boeing P-8 Poseidon maritime patruljefly til Royal Air Force. Typen var blevet valgt under Storbritanniens Strategic Defence and Security Review præsenteret nov. 2015. Flyene, som er baseret på Boeing 737 passagerflyet, vil operere fra RAF Lossiemouth, Skotland. De primære opgaver omfatter bekæmpelse af ubåde, eftersøgning over land og hav samt beskyttelse af Storbritanniens atomare afskrækkelsesstyrke og de 2 nye hangarskibe, som kommer i tjeneste i løbet af de kommende år. Personel (11 mand) fra RAF opererer allerede amerikanske Poseidon fly ved US Navy's NAS Jacksonville, Florida som del af Project Seedcorn, der har til formål at bevare det britiske militærs maritime patruljeringsekspertice. De 9 fly bliver anskaffet over 3 år, med ordre for de første 2 stk. i 2017 til levering i 2019, efterfulgt af ordre for 3 fly i 2018 til levering i 2020. De sidste 4 eksemplarer vil blive anskaffet i 2019 og leveret i 2021. Det første fly vil blive leveret april 2019, efterfulgt af det næste dec. samme år.

AFM 8/16 : Det britiske forsvarsministerium bekræftede en kontrakt for 9 Boeing P-8A Poseidon maritime patruljefly til Royal Air Force under Farnborough International Air Show 11/7/2016. Flyene vil operere fra RAF Lossiemouth, Moray i Skotland. Anskaffelsen af disse fly var blevet fremlagt 23/11/2015 som del af den britiske regerings Strategic Defence and Security Review. Det første P-8A fly forventes at ankomme til Storbritannien i 2019/2020, men besætninger fra luftvåbnet opretholder allerede deres kompetencer under udstationeringer ved maritime patruljeenheder i Australien, Canada, New Zealand og USA.

AFM 9/17 : Royal Air Force's kommende Boeing P-8A Poseidon maritime patruljefly vil blive opereret af 2 frontlinjeeskadriller: No 120 og No 201 Squadron ved RAF Lossiemouth, Skotland. Beslutningen blev præsenteret af det britiske forsvarsministerium 13/7/2017. Den første enhed vil blive aktiveret april 2018, mens det første af i alt 9 P-8A fly vil ankomme til Storbritannien 2020. No 201 Squadron vil blive dannet i 2021. Forsvarsministerium undersøger desuden mulighederne for at erstatte sine Sentinel R1 overvågningsfly, som opererer over landjorden, med Poseidon fly. Sentinel flyene ved No V(AC) Squadron vil efter planen blive udfaset i 2021.

AFM 11/17 : Boeing har færdigsamlet det første P-8A Poseidon maritime patruljefly [ZP801 (6560; c/n 63195, N858DS, USN 169338)] til RAF. Flyet blev observeret ved Renton, Washington primo sep. 2017, men havde på det tidspunkt endnu ikke foretaget sin første flyvning. Efter maling ved Renton, vil flyet blive overført til Boeing Field, Seattle for at få integreret missionsystemer. I alt 2 fly af denne type er blevet bestilt, men RAF har planer om at anskaffe 9 fly (ZP801>ZP809]. En kontrakt for komponenter til de 2 første eksemplarer blev indgået med Boeing 18/8/2016, efterfulgt af fuld kontrakt 30/3/2017. Typen vil tilgå No 120 og No 201 Squadron ved RAF Lossiemouth, Moray. Det første fly forventes overdraget 2019 og vil ankomme til Storbritannien året efter.

AFM 11/18 : Royal Air Force's første P-8A Poseidon maritime patruljefly vil blive leveret til RAF Kinloss, Skotland fremfor typens operationelle hovedbase ved nærliggende RAF Lossiemouth. Beslutningen er blevet truffet for at undgå afbrydelser forårsaget af større ingeniørarbejder ved Lossiemouth, inkl. renovering af landingsbaner. Det første Poseidon fly forventes at ankomme til Storbritannien i 2020. Som del af byggearbejdet vil de stationerede Typhoon kampfly midlertidigt blive overflyttet til RAF Leuchars, Fife. Foruden Poseidon flyene vil Lossiemouh desuden modtage en ekstra enhed med Typhoon fly: No IX (Bomber) Squadron.

AFM 3/19 : Personel fra det britiske luftvåbens No 120 Squadron og Poseidon Line Squadron har indledt træningen på P-8A Poseidon maritime patruljefly ved NAS Jacksonville, Florida. Den første kadre på 38 personel fra RAF Lossiemouth, Skotland omfatter besætninger og teknikere, som modtager uddannelse fra den amerikanske flådes træningsenhed Patrol Squadron (VP) 30 Pro's Nest. Den første gruppe fra Royal Air Force (RAF), som var ankommet til Jacksonville primo jan. 2019, omfattede piloten, våbensystemofficerer og jordpersonel. Hver træningssektion, som vil bestå af op til 150 udsendt personel, varer omkring 6 måneder. Træningen af RAF-personel i USA vil fortsætte frem til omkring sommeren 2021, hvorefter uddannelsen af Poseidon-personel overføres til Lossiemouth. P-8A flyene vil forstærke Storbritanniens maritime patruljekapacitet med avanceret udstyr til bekæmpelse af ubåde og krigsskibe. Det første af i alt 9 Poseidon MRA1 fly vil efter planen komme i tjeneste okt. 2019; indledningsvis ved Jacksonville, inden flyet ankommer til Lossiemouth i foråret 2020. Britiske besætninger har været stationeret ved Jacksonville siden 2012 som del af RAF's Seedcom-program, som har til formål at reetablere Storbritanniens kapacitet med maritime patruljefly. I mellemtiden har 12 instruktører fra RAF været del af VP-30. Boeing har modtaget en produktionskontrakt for 19 P-8A fly fra US Navy, som omfatter de sidste 4 eksemplarer fra den eksisterende britiske kontrakt. Aftalen, som var blevet annonceret 25/1/2019, omfatter desuden yderligere 10 Lot 10 fly til US Navy samt alle 5 fly fra kontrakt med Norge. Storbritannien og Norge anskaffer begge Poseidon fly gennem FMS-processen (Foreign Military Sales). Norge vil begynde at modtage sine fly i 2021.

AFM 4/19 : Produktionen af det første P-8A Poseidon maritime patruljefly til Royal Air Force er startet. Kølen til det første eksemplar [ZP801] blev lagt ved Spirit AeroSystems i Wichita, Kansas medio feb. 2019. Skroget til det første britiske fly forventes at være færdigbygget ved udgangen af marts 2019, hvorefter det vil blive overført med tog til hovedproduktionslinjen af P-8A fly ved Renton, Washington. Derefter monteres vinger, haleparti samt motorer, inden de militære systemer installeres. Det færdige fly vil efter planen blive overdraget til RAF okt. 2019, men forbliver indledningsvis ved NAS Jacksonville, Florida. Forventes først at blive leveret til Storbritannien i foråret 2020, hvor det ankommer til sin nye hjembase ved RAF Lossiemouth, Skotland. Basen er ved at blive ombygget for at kunne operere den nye flytype. Det andet britiske Poseidon fly [ZP802] vil efter planen blive leveret primo 2020.

AFM 6/19 : De første besætninger fra Royal Air Force har begyndt flyvetræning for Poseidon MRA1 maritime patruljefly. Den indledende gruppe af piloter, våbensystemofficerer og våbensystemoperatører har startet fasen med simulerede flyvninger som del af deres 6 måneder lange træningskursus ved Naval Air Station Jacksonville, Florida. Teknisk personel gennemgår ligeledes deres uddannelse på samme base. Den indledende kadre af personel fra No 120 Squadron ved RAF Lossiemouth, Skotland bliver trænet af både amerikanske instruktører fra US Navy samt britiske P-8A Seedcom udvekslingsinstruktører. I mellemtiden fortsætter produktionen af fly. I jan. 2019 var de første hjælpebrændstoftanke blevet færdigbygget ved Marshall Aerospace & Defence Group i Cambridge, mens kølen på det første britiske P-8 fly blev lagt ved Wichita, Kansas. Samlingen af det første fly begyndte feb. 2019, mens skroget var færdigbygget ultimo marts 2019. Derefter blev skroget af det første britiske Poseidon fly transporteret 3.219 km med tog til Boeing Plant ved Renton, Seattle med henblik på samling. Flyet forventes at foretage sin første flyvning i sommeren 2019. RAF vil anskaffe i alt 9 fly, som vil blive stationeret ved RAF Lossiemouth fra ultimo 2020.

AFM 7/19 : Produktionen af det første P-8A Poseidon MRA1 maritime patruljefly til Royal Air Force skrider fremad. Den 7/5/2019 bekræftede RAF's Poseidon-team, at det første eksemplar [ZP801 (l/n 7532)] havde fået påmonteret vinger ved den endelige samlelinje i Renton, Washington, mens halefinnen ligeledes var blevet påsat 14/5/2019. Den første flyvning forventes i sommeren 2019, mens flyet efter planen vil blive overdraget ved NAS Jacksonville, Florida okt. 2019 inden levering til Storbritannien primo 2020. Det britiske luftvåben har bestilt i alt 9 fly af denne type, som vil blive opereret af 120 Squadron og 201 Squadron ved RAF Lossiemouth, Moray.

AFM 8/19 : Arbejdet på det første P-8A Poseidon MRA1 fly til Royal Air Force strider hurtigt fremad og Boeing har nu afsluttet den endelige samling af flyet [ZP801 (l/n 7532; Pride of Moray)] ved Renton, Washington. Efter at være blevet målet, dukkede flyet op på parkeringsområdet 22/6/2019 for at gennemgå de afsluttende forberedelser til den første flyvning, som efter plane vil finde sted juli 2019. Efter de indledende testflyvninger vil flyet forblive på jorden for at få installeret det omfattende militære missionsudstyr. Når dette arbejde er blevet afsluttet, vil flyet indledningsvist blive leveret til NAS Jacksonville, Florida, hvor RAF-personel fra No 120 Squadron allerede modtager træning på typen på P-8A fly fra Patrol Squadron 30 (VP-30) Pro's Nest, US Navy Maritime Patrol and Reconnaissance Fleet Replacement Squadron. Efter en periode med træning ved Jax, vil flyet blive fløjet til sin permanente base ved RAF Lossiemouth, Skotland i 2020. Men træningen af RAF-personel på P-8A fly vil fortsætte i USA ved VP-30 frem til sommeren 2021, hvorefter træningen flyttes til Lossiemouth.

AFM 9/19 : Boeing gennemførte den første flyvning med det første af i alt 9 P-8A Poseidon MRA1 maritime patruljefly [ZP801 Pride of Moray; ex N456DS] til Royal Air Force ved Renton, Washington 12/7/2019. Siden da har producenten indledt integrationen af missionssystemer ved sine Installation and Checkout-faciliteter i Tukwila, Washington. Efter yderligere test vil flyet efter planen blive leveret til Naval Air Station Jacksonville, Florida okt. 2019. Her vil træningen af britiske besætninger fortsætte inden flyet flyver hjem til Storbritannien primo 2010. Typen vil blive stationeret ved RAF Lossiemouth i Skotland fra efteråret 2020, men pga. planlagt renoveringsarbejde på landingsbanerne, vil P-8A flyene midlertidigt operere fra nærliggende RAF Kinloss. Flyene forventes ligeledes at opnå foreløbig operationel status 2020. Det britiske luftvåben vil danne i alt 2 eskadriller med P-8A fly: No 120 Squadron (dannet april 2018) samt No 201 Squadron på et senere tidspunkt. Samtlige 9 fly vil blive leveret frem til nov. 2021, mens typen efter planen vil opnå fuld operationel status 2024. Bygningen af det første fly begyndte feb. 2019 ved Spirit Aerosystems i Wichita Kansas, inden samlingen blev gennemført af Boeing ved Seattle.

AFM 10/19 : Boeing har afsluttet produktionen af det andet P-8A Poseidon MRA1 fly til Royal Air Force. Flyet [ZP802 City of Elgin (c/n 64176, l/n 7642); N469DS)] blev første gang observeret ved Renton, Washington 22/8/2019. Det første Poseidon fly [ZP801] til RAF, som havde gennemført sin jomfruflyvning fra Renton 12/7/2019, gennemgår nu integrationsarbejde af missionsystemer forud for den planlagte levering til NAS Jacksonville, Florida okt. 2019. Samtidig fortsætter arbejdet ved RAF Lossiemouth, Moray med at klargøre basen for de nye fly. Bl.a. vil landingsbaner mv. få ny belægning frem til foråret 2021. Imens disse forbedringer udføres, vil fly og besætninger fortsætte deres operationer fra RAF Lossiemouth. Men der vil en være en kortvarig flytning til nærliggende RAF Kinloss mens arbejdet på landingsbanernes kryds færdiggøres. RAF vil danne i alt 2 eskadriller med P-8A fly: No 120 Squadron (dannet april 2018) og No 201 Squadron, som vil blive dannet på et senere tidspunkt. Samtlige 9 fly leveres frem til nov. 2021, mens typen forventes at opnå fuld operationel status 2024.

AFM 11/19 : Boeing har gennemført den første flyvning med det andet P-8A Poseidon MRA1 fly [ZP802 City of Elgin (c/n 64176; l/n 7642; N469DS)] til Royal Air Force. Flyvningen blev gennemført ved Renton, Washington 15/9/2019, hvor flyet blev overført til Boeing Field for at få monteret yderligere missionsudstyr. Vil derefter slutte sig til det første britiske Poseidon MRA1 fly [ZP801] som del af integrationsfasen af missionssystemer inden levering til NAS Jacksonville, Florida. Poseidon MRA1 ZP802 blev første gang observeret ved Renton 22/8/2019.

AFM 12/19 : Det første Poseidon MRA1 maritime patruljefly er blevet leveret til Royal Air Force. Efter en officiel ceremoni ved Boeing's faciliteter i Seattle, Washington 30/10/2019, ankom det første fly [ZP801/Pride of Moray (c/n 64175; l/n 7532)] til NAS Jacksonville, Florida dagen efter. Flyet havde gennemført sin første flyvning ved Renton, Washington 12/7/2019, hvorefter missionssystemer blev integreret ved Boeing's Installation and Checkout-facilitet ved Tukwila, Washington. Poseidon modellen vil gennemgå yderligere forberedelser, mens britisk personel vil fortsætte deres træning i Florida, inden flyet flyver hjem til RAF Lossiemouth, Skotland primo 2020. Flåden af britiske Poseidon fly vil indledningsvist blive opereret af No 120 Squadron, som var blevet gendannet april 2018. En anden enhed, No 201 Squadron, bil blive dannet på et senere tidspunkt. Samtlige 9 eksemplarer vil efter planen blive leveret frem til nov. 2021, mens typen vil opnå fuld operationel status 2024.

AFM 2/20 : Et P-8A Poseidon MRA1 maritimt patruljefly [ZP801 Pride of Moray] gennemførte den første træningsfly med en ren RAF-besætning. Missionen fandt sted ved NAS Jacksonville, Florida 4/12/2019 med en besætning af personel fra No 120 Squadron og No 54 Squadron. Dette første fly var blevet overdraget til RAF 30/10/2019 ved Boeing's faciliteter i Seattle, Washington og fløj til Jacksonville dagen efter for at begynde træningsopgave. Træningen vil fortsætte ved Jacksonville som forberedelse til ankomsten af det første fly på britisk jord, som efter de nuværende planer vil ske feb. 2020. Selvom No 120 Squadron, som var blevet gendannet 1/4/2018, vil blive det britiske luftvåbens første operationelle enhed med Poseidon fly ved RAF Lossiemouth, Moray, vil træningen af besætninger blive varetaget af personel fra No 54 Squadron ved RAF Waddington, Lincolnshire. Sidstnævnte fungerer som ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance) OCU-enhed (Operational Conversion Unit), som har fået ansvaret for træningen af RAF's P-8A besætninger. Eskadrillen råder ikke over egne fly, men låner dem efter behov. Den anden operationelle RAF Poseidon enhed, No 201 Squadron), vil blive dannet i 2021.

AFM 3/20 : Det første af i alt 9 nye P-8A Poseidon MRA1 maritime patruljefly [ZP801 Pride of Moray (c/n 64175; l/n 7532)] til Royal Air Force ankom til Kinloss Barracks, Skotland 4/2/2020. Flyet havde forladt NAS Jacksonville, Florida tidligere samme dag. Det første eksemplar vil midlertidigt blive stationeret ved Kinloss, mens renoveringsarbejdet på startbanerne færdiggøres ved typens permanente base ved nærliggende RAF Lossiemouth. Poseidon flyene forventes at blive overflyttet til Lossiemouth okt. 2020. Samtlige 9 britiske Poseidon fly vil blive leveret til luftvåbnet frem til udgangen af 2021, mens typen forventes at opnå fuld operationel status ved Lossiemouth i 2024. Flyene vil indledningsvist blive opereret af No 120 Squadron, som senere suppleres med No 201 Squadron.

FG 17/3/20 : Det britiske luftvåbens (RAF) andet af i alt 9 Boeing P-8A Poseidon MRA1 maritime patruljefly ankom til Kinloss i Skotland 13/3/2019. Det nyligt ankomne fly [ZP802] følger efter værnets første eksemplar af typen, baseret på Boeing 737NG, som har været i Storbritannien siden 4/2/2020 til støtte for træningsaktiviteter. De 2 fly vil forblive ved Kinloss indtil Poseidon-styrken overflyttes til sin permanente base ved nærliggende RAF Lossiemouth senere i 2020, når arbejdet med infrastrukturen på stedet er blevet afsluttet.

AFM 4/20 : Det første P-8A Poseidon MRA1 maritime patruljefly ved Royal Air Force har indledt træningsflyvninger i Storbritannien. Flyet [ZP801/Pride of Moray] gennemførte den første testflyvning fra Kinloss Barracks, Skotland 13/2/2020 med en besætning fra No 120 Squadron og No 54 Squadron. Sidstnævnte enhed fungerer som Operational Conversion Unit for alle RAF's ISTAR-fly (intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaissance). P-8A flyet var ankommet til Kinloss 4/2/2020, men typen skal overflyttes til nærtliggende RAF Lossiemouth okt. 2020, så snart startbanerne her er blevet renoveret. De første taktiske missioner forventes gennemført om kort tid. Den første enhed med Poseidon fly er No 120 Squadron, men typen vil ligeledes blive opereret af No 201 Squadron, som forventes at blive dannet ved Lossiemouth i 2021. Det andet P-8A fly [ZP802/02/City of Elgin] til RAF blev leveret til NAS Jacksonville, Florida 5/2/2020 og vil efter planen blive overført til Kinloss marts 2020 efter de indledende testflyvninger i Florida. Flyet havde foretaget sin første flyvning i Seattle, Washington 15/9/2019. Samtlige 9 eksemplarer vil blive leveret til RAF frem til udgangen af 2021 og forventes at opnå fuld operationel status i 2024.

AFM 5/20 : Royal Air Force fik leveret sin anden P-8A Poseidon MRA1, da det maritime patruljefly ankom til Storbritannien 13/3/2020. Flyet [ZP802; City of Elgin] landede ved Kinloss Barracks i Skotland 6 uger efter det første eksemplar [ZP801; Pride of Moray], som var ankommet fra USA 4/2/2020. Det andet fly havde gennemført sin første flyvning 15/9/2019 og blev leveret til NAS Jacksonville, Florida 5/2/2020 for den indledende træning. Begge disse fly og de resterende 7 stk. på bestilling vil på sigt operere fra nærliggende RAF Lossiemouth, hvor en ny belægning på landingsbanen efter planen vil være klar senere i 2020. Operationer ved Lossiemouth forventes at starte primo fjerde kvartal 2020, hvor typen indledningsvist bliver fløjet af No 120 Squadron, mens No 54 Squadron fungerer som operationel omskolingsenhed (OCU/operational conversion unit). RAF's anden frontlinjeenhed med Poseidon fly, No 201 Squadron, vil efter planen formelt blive dannet ved Lossiemouth i 2021. Samtlige 9 fly vil blive leveret til RAF frem til udgangen af 2021, mens typen forventes at opnå fuld operationel status i 2024.

AFM 6/20 : RAF's nye P-8A Poseidon MRA1 maritime patruljefly opnåede formelt indledende operationel status (IOC/initial operating capability) 1/4/2020. Milepælen kom efter levering af 2 fly til Kinloss Barracks, Skotland, hvortil de ankom hhv. 4/2/2020 og 13/3/2020. Yderligere 7 Poseidon vil blive leveret. Flyene opereres for nuværende af No 54 Squadron og No 120 Squadron, som vil flytte til typens permanente hjembase ved RAF Lossiemouth senere i 2020.

AFM 7/20 : Boeing har afsluttet produktionen af det tredje P-8A Poseidon MRA1 maritime patruljefly til RAF. Flyet [ZP803 (l/n 8065; Terence Bulloch DSO* DFC*)] blev rullet ud fra Boeing's malerværksted 29/5/2020. Flyet vil blive leveret til No 120 Squadron senere i 2020. I alt 9 Poseidon fly er på bestilling til RAF, hvoraf de 2 første allerede opererer fra Kinloss Barracks, Moray i Skotland, mens infrastrukturen færdiggøres ved typens permanente base ved nærliggende RAF Lossiemouth. Poseidon MRA1 opnåede foreløbig operationel status 1/4/2020. Foruden No 120 Squadron bliver typen brugt til træning af No 54 Squadron, RAF's operationelle omskolingsenhed for efterretnings-, overvågnings- og rekognosceringsfly. En anden operationel Poseidon enhed under RAF, No 201 Squadron, vil blive dannet ved Lossiemouth ved udgangen af 2020.

AFM 9/20 : Yderligere 2 Boeing Poseidon MRA1 maritime patruljefly til Royal Air Force gik for første gang i luften juni 2020. Omfatter ZP803 [c/n 65752; l/n 8065] og ZP804 [c(n 65753; l/n 8103)], som foretog deres jomfruflyvninger hhv. 19/6/2020 og 30/6/2020. De 2 første eksemplarer [ZP801 og ZP802] er allerede i tjeneste ved Kinloss Barracks, Moray, hvor de afventer overflytning til deres permanente base ved RAF Lossiemouth.

AFM 11/20 : Det femte Boeing P-8A Poseidon MRA1 maritime patruljefly [ZP805/Fulmar (c/n 65754; N534DS)] til Royal Air Force foretog sin første flyvning fra Renton, Washington til Boeing Field, nær Seattle, 19/9/2020. Vil blive leveret til RAF Lossiemouth, så snart missionssystemerne er blevet installeret.

AFM 4/21 : Royal Air Force har nu modtaget i alt 5 af de 9 bestilte Boeing P-8A Poseidon MRA1 maritime patruljefly (MPA), efter at det femte eksemplar ankom til RAF Lossiemouth i Moray, Skotland 2/2/2021. Flyet [ZP805; Fulmar] havde forladt Boeing Field nær Seattle, Washington 1/2/2021. RAF Lossiemouth var tidligere underlagt Royal Navy som HMS Fulmar mellem 1946 og 1972. Leveringer sker under voksende ubådsaktivitet i farvandene omkring Storbritannien.

AFM 8/21 : Royal Air Force (RAF) afslørede endnu et P-8A Poseidon MRA1 maritim patruljefly [ZP808 Guernsey's Reply (c/n 66160; l/n 8680; ex N634DS)] 8/5/2021. Efter en pause på 10 år vil 201 Squadron vende tilbage til RAF Lossiemouth senere i 2021 som den anden eskadrille med Poseidon fly efter 120 Squadron. Det nye fly forventes leveret til RAF sept. 2021 efter at have afsluttet de sidste test ved Boeing's fabrik i Seattle, Washington. De første 5 Poseidon fly har fået navnene ZP801 Pride of Moray, ZP802 City of Elgin, ZP803 Terence Bulloch DSO DFC, ZP804 Spirit of Reykjavik og ZP805 Fulmar. De næste 2 fly er ligeledes ved at blive klargjort, hvoraf ZP807 blev observeret ved Seattle 476/2021, efterfulgt af ZP808 25/6/2021. Herefter er kun et eksemplar [ZP809] endnu ikke færdigbygget.

AFM 10/21 : Boeing har afsluttet produktionen af det niende og sidste P-8A Poseidon MRA1 maritime patruljefly til Royal Air Force. Flyet [ZP809 (N673DS; c/n 66109/8872)] blev for første gang observeret ved Renton, Washington 21/8/2021, men havde på det tidspunkt endnu ikke været i luften. De første 5 fly [ZP801-ZP805] er alle i tjeneste ved RAF Lossiemouth, Moray, mens de 3 næste modeller fortsat opholder sig ved Boeing. Det første af disse [ZP806/N634DS (c/n 66106/8680)] foretog sin første flyvning 7/6/2021, efterfulgt af de 2 næste [ZP807/N665DS (c/n 66107/8719) og ZP8089/N667DS (c/n 66108/8757)] hhv. 24/6/2021 og 22/7/2021. Alle de første flyvninger gik fra Renton til Boeing Field, Seattle, hvor flyene bliver forsynet med missionssystemer. Et Poseidon fly [ZP805 Fulmar] fra 120 Squadron kastede for første gang en Mk 54 Recoverable Exercise Varian Lightweight Torpedo øvelsestorpedo over Moray Firth 22/7/2021.

AFM 11/21 : Royal Air Force modtog sit sjette Poseidon MRA1 maritime patruljefly 21/9/2021. Flyet [ZP806; Guernsey's Reply (c/n 66106/8680; ex N665DS)] landede ved RAF Lossiemouth efter flyvning over Atlanterhavet. Kun 3 eksemplarer mangler at blive leveret fra ordren for 9 fly. Det syvende fly [ZP807/N666DS (c/n 66107/8719)] foretog sin første flyvning 24/672021, efterfulgt af det ottende eksemplar [ZP808/N667DS (c/n 66108/8757)] 22/7/2021. Det sidste fly [ZP809 (c/n 66109/8872)] gik i luften for første gang 15/9/2021. De 3 resterende fly forventes alle at blive leveret til Lossiemouth inden udgangen af 2021.

AFM 12/21 : Royal Air Force modtog sit syvende Boeing P-8A Poseidon MRA1 maritime patruljefly 19/10/2021. Flyet [ZP807; William Barker VC (c/n 66107/8719, ex N665DS)] ankom til RAF Lossiemouth, Moray efter flyvning fra Boeing's faciliteter ved Seattle, Washington. Typen opereres af No 120 Squadron og No. 201 Squadron. Med ankomsten af ZP807 mangler kun 2 fly mere at blive leveret [ZP808 og ZP809], som begge efter planen vil ankomme til Lossiemouth inden udgangen af 2021. Den forrige levering [ZP807] fandt sted 21/9/2021.

KeyAero 11/1/22 : Boeing har overdraget det niende og sidste P-8A Poseidon MRA1 maritime patruljefly til Royal Air Force, som efterfølgende blev leveret fra Seattle, Washington til RAF Lossiemouth, Moray 11/1/2022. Flyet [ZP809 (c/n 66109/8872)] havde gennemført sin jomfruflyvning 15/9/2021. Det første eksemplar var ankommet til Storbritannien 4/2/2020, mens det ottende fly [ZP809] blev leveret 16/11/2021. Poseidon modellen er konstrueret til langvarige overvågningsmissioner i lav og stor højde. Kan med sine integrerede sensorer levere oversigtsbilleder i høj opløsning for at lokalisere overfladeskibe og ubåde. Den britiske flåde af P-8A fly vil operere i et tæt samarbejde med andre NATO-allierede, specielt USA og Norge; Førstnævnte opererer allerede med denne platform, mens sidstnævnte har 5 eksemplarer på bestilling. Typen opnåede foreløbig operationel status (IOC/initial operational capability) ved RAF 1/4/2020. Platformen er forsynet med Raytheon AN/APY-10 overvågningsradar, som kan anvendes over hav, kystområder og land for at give flyet en kapacitet til kortlægning i høj opløsning, et akustisk sensorsystem, et elektrooptisk/infrarødt (EO/IR) tårn samt ESM-system (electronic support measures). Kan medføre op til 129 passive og multistatiske sonarbøjer, som anvendes til at søge efter og detektere fjendtlige ubåde, samt Mk 54 torpedoer til angreb mod undersøiske mål og AGM-84 Harpoon sømålsmissiler til bekæmpelse af overfladeskibe. Flyene er bevæbnet med amerikanske våben, men britiske våbentyper vil muligvis blive integreret i fremtiden.

SCW 12/1/22 : Det niende og sidste Boeing Poseidon MRA1 maritime patruljefly [ZP809 (c/n 66109/8872)] til Royal Air Force blev leveret til RAF Lossiemouth 11/1/2022. Poseidon flyene opereres fra en pulje af 54 Squadron, 120 Squadron og 201 Squadron. 54 Squadron fungerer som OCU-enhed (operational conversion unit), mens 120 Squadron og 201 Squadron er de to frontlinjeeskadriller. RAF ønsker at anskaffe yderligere 6 fly af denne type.

AFM 2/22 : Det ottende af i alt 9 P-8A Poseidon MRA1 maritime patruljefly er blevet leveret til Royal Air Force. Flyet [ZP808 (c/n 66108/8757; ex N667DS)] ankom til RAF Lossiemouth, Moray efter flyvning fra Seattle, Washington 16/11/2021. Dermed mangler der kun at blive leveret et fly [ZP809 (c/n 66109/8872; ex N673DS)] for at afslutte ordren fra RAF. Dette fly forventes at ankomme til Lossiemouth jan. 2022. Det forrige fly [ZP807] var blevet leveret til Lossiemouth 19/10/2021.

AFM 3/22 : Boeing har overdraget det niende og sidste P-8A Poseidon MRA1 maritime patruljefly til Royal Air Force. Flyet [ZP809 (c/n 66109/8872)] blev leveret fra Seattle, Washington til RAF Lossiemouth, Moray 11/1/2022. Havde foretaget sin første flyvning 15/9/2021. Leveringen af samtlige 9 Poseidon fly til RAF er blevet gennemført på mindre end 2 år, efter at det første eksemplar var ankommet 4/2/2020. Det næstsidste fly [ZP808] ankom til basen 16/11/2021.