Makedonske Erobringer

338-322 f.Kr. 17.04.16
Mens bystaterne i det gamle Grækenland førte krig indbyrdes, opbyggede Filip II Makedonien til en militærmagt. Makedonerne underlagde sig hele Grækenland og foretog derefter erobringer østpå så langt som til Indus-floden, under Alexander III, den Store.