Issus

Tyrkiet

Makedonske Erobringer, 333 f.Kr.

Halvandet år efter sin invasion af det Persiske Rige, havde Alexander III, den Store, erobret Lilleasien. I oktober 333 nåede han det asiatiske hovedland og vendte mod syd ned langs den syriske kyst. Her ved landsbyen Issus gik en grundigt alarmeret Darius III personligt i felten i spidsen for en hær, som var de 35.000 makedonere kraftigt overtallig. Darius opstillede sin spraglede hær bag den lavvandede Pinarus-flod, bag ved Alexanders styrke. Men den persiske konges manøvre kløvede hans asiatiske og græske lejesoldater på en to km bred kystslette mellem bjergudløbere og havet, hvilket reducerede hans numeriske overtag.
   Alexander den Store angreb tværs over strømmen for at mindske effekten af de persiske missiler. Under de hårde kampe som fulgte blev der lavet en breche i Darius' linje. Det tunge makedonske kavaleri trængte hurtigt igennem gabet og angreb den lejede, midterste græske falanks i flanken. Den persiske linje svajede og brød derefter sammen. Darius flygtede fra slagmarken, efterfulgt af sine menige undtagen de græske lejesoldater som døde hvor de stod. Alexander beordrede en energisk forfølgelse, som resulterede i drabet på tusinder af de tilbagetrækkende fjender. Makedonske tab blev anslået til 450.
   Efter dette kolossale nederlag tilbød Darius at overgive hele Asien vest for Eufrat-floden og at betale tribut på 10.000 talenter. Men Alexander krævede betingelsesløs overgivelse, idet han håbede at samle hele den civiliserede verden i et kæmpe rige under hans ledelse. Marchen gennem Syrien fortsatte.

[Issos]