Gaza I

Israel

Makedoniske erobringer, 332 f.Kr.

To måneder efter at have svækket Tyre, nåede Alexander (III) den Stores makedoniske hær Gaza, 240 km mod syd på Middelhavskysten. Gaza, som var et vigtigt knudepunkt for handelsruterne i det nære Østen, blev forsvaret af en persisk garnison kommanderet af Batis. Alexander lagde byen under belejring. Da murene, som omgav Gaza, viste sig at være for stærke til at blive gennembrudt af rambuk eller bor, byggede den makedoniske erobrer en 250 fod høj vold ved foden af befæstningen. Fra dette højdepunkt afskød krigsmaskiner, tidligere brugt ved Tyre, missiler og brandbomber ind i byen. Efter tre måneders bombardement gav Gaza efter for Alexanders angreb. Garnisonen blev henrettet.
   Vejen til Egypten lå nu åben. Alexander marcherede uden at møde modstand ind i det persisk-besatte kongedømme, og frem til år 332 besatte makedoniske tropper bosættelserne på den nedre Nil. I den store flods delta blev en ny by, Alexandria, grundlagt.