Schweiz Schweiz

Type Rolle Leveret Aktive Noter
Luftvåbnet (Schweizer Luftwaffe | Swiss Air Force)
Aérospatiale SE.3130 Alouette II FF 30 0 udfaset 1993
Aérospatiale SA 316 Alouette III (SE.3160) FF 84 10 34 (8/08); udfaset 12/2010
Beech Twin Bonanza E.50 FF 3? 0 udfaset
Beechcraft 1900D VIP 1 1 lev. 4/2007
Beech King Air 350C TP 1 1 solgt 10/2007
Boeing F/A-18C Hornet JA/JB 26 25 -
Boeing F/A-18D Hornet OCU 8 5 1 afskrevet 7/4/1998+1 10/13+10/2015
Bombardier CL-604 Challenger TP 2 2 lev. 2019
Bombardier Global 7500 VIP 0 0 1 planlagt 2023
BAe Hawk Mk 66 TR 20 19 lev 90; 12 aktive?; udfaset 12/2002
Cessna 560XL Citation Excel VIP 1 1 T-784
Dassault Falcon 50 VIP 1 1 udfaset 2013
Dassault Falcon 900EX-Easy VIP 1 1 T-785; lev. 2013
Dassault Mirage IIIBS/DS OCU 4/2 4 2 afskrevet
Dassault Mirage IIIRS REK 18 16 udfaset 12/2003
Dassault Mirage IIIS JA 36 0 udfaset
de Haviland Vampire T.55 TR 25 0 udfaset
De Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter MP 1 1 -
Dornier Do 27H-2 TP 8(14) 2 udfaset 2005
EADS CASA C295M TP - - 2 bestilt (aflyst 3/2005)
Eurocopter SA 365N1 Dauphin VIP 1 1 -
Eurocopter AS 332M-1 Super Puma (TH89>TH06) FF 15 14 1 wo 9/2016
Eurocopter AS 532UL Cougar (TH98) FF 12 11 1 wo 3/2011
Eurocopter EC 635P2+/EC 135P2+ TR/TP 18/2 18/2 18/2 bestilt 4/2006
Gates Learjet 35A VIP 2 0 1 solgt 1996; 1 solgt 12/2006
Hawker Hunter F.Mk 58/A JA/JB 100/52 0 udfaset 1994
Hawker Hunter T.Mk 68 OCU 8 0 udfaset
Lockheed Martin F-35A Lightning II JA/JB - - typevalgt 2021; 36 planlagt; kontrakt 9/2022
Northrop F-5E Tiger II JA/JB 66+32 89 36>26; 23 (2020)
Northrop F-5F Tiger II OCU 6+6 12 6 (2020)
Pilatus P-3 FF 73 0 udfaset
Pilatus PC-6/-B2 Turbo-Porter TP 19 16 15
Pilatus PC-7 Turbo Trainer TR 40 (41) 38 37
Pilatus PC-9 MS 13(14) 11 +2 testfly; udfaset 12/2022
Pilatus PC-21 TR 8 8 6 bestilt 1/07; 2 bestilt 2/2010
Pilatus PC-24 VIP 1 1 bestilt 2014; lev. 2/2019; solgt 2022
Saab JAS39E Gripen NG JA/JB - - 22 planlagt 2011; afvist 2014

IDR 5/86 : Det schweiziske luftvåben evaluerer jettrænere: I midten af marts ankom et fransk Alpha Jet og en britisk Hawk fly til Emmen flyvepladsen, hvor det schweiziske luftvåben indledte en evaluering af disse to sidste konkurrenter til afløsning af DH-115 Vampire fly, som var kommet i tjeneste i 1958. Både den tekniske ydelse og støjniveau vil blive kontrolleret inden der træffes en endelig beslutning. Det schweiziske kontor for anskaffelser (GRD) har oplyst, at det første anskaffelsesparti forventes at omfatte omkring 20 fly.

AFM 3/08 : Schweiz har inviteret 4 flyproducenter (Boeing, Dassault, EADS og Gripen International) til at komme med tilbud på afløser til nogle af luftvåbnets F-5E/F Tiger II kampfly. De foreløbige tilbud ønskes medio 2008, efterfulgt af testflyvninger i anden halvdel af året.

AFM 8/08 : Det schweiziske luftvåben vil teste 3 kandidater til nye kampfly ved Emmen AB juli 2008>dec. 2008. Omfatter Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale og Saab JAS39 Gripen. Boeing forlod konkurrencen april 2008. Den endelige vinder vil afløse en del af luftvåbnets Tiger II kampfly.

AFM 5/09 : Schweiz har udsat valget af nye kampfly til delvis afløsning af Tiger II til dec. 2009. Tre kandidater er fortsat under overvejelse: Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon og Saab JAS39 Gripen. Flyene blev testet i Schweiz frem til dec. 2008.

FG 26/2/16 : Schweiz vil gøre et nyt forsøg på at anskaffe nye kampfly, efter at en planlagt kontrakt for Saab Gripen fly var blevet afvist ved folkeafstemning i 2014. De 22 Gripen fly skulle have afløst luftvåbnets Northrop F-5 fly. Landets forsvarsminister meddelte 24/2/2016, at de første forberedelser vil blive indledt for at genstarte processen. En undersøgelse om anskaffelse af nye kampfly vil blive forelagt for det schweiziske parlament i 2017. En ekspertgruppe vil blive nedsat for at udarbejde en rapport om de væbnede styrkers behov og fremtiden for luftvåbnets Boeing F/A-18C/D og F-5 kampfly. De 2 typer er hhv. 16-18 år og 37 år gamle. Selvom den oprindelige kontrakt for Gripen E fly blev afvist, er der fortsat et behov for at afløse F-5 flyene. Forsinkelsen øger bekymringen for, hvad der vil ske, når luftvåbnets 31 F/A-18 fly skal afløses fra 2025. Ifølge de nuværende planer skal der træffes et typevalg i 2020, efterfulgt af leveringer fra 2025.

AFM 4/16 : Schweiz vil genoptage evalueringen af optioner for nye jagerfly til det schweiziske luftvåben. Beslutningen kommer efter at forsøget på at anskaffe 22 Gripen E kampfly til afløsning af flåden af F-5E/F fly var blevet nedstemt under folkeafstemning 1/5/2014. Det føderale forsvarsministerium vil indlede det forberedende arbejde i løbet af foråret 2016. Efter studier og afprøvning vil et forslag blive fremlagt til parlamentet i 2017 til godkendelse. Fremtiden for de nuværende F-5E/F og F/A-18C/D Hornet kampfly vil ligeledes blive vurderet. Selvom anskaffelsen af Gripen fly blev afvist, er der fortsat behov for at udskifte de 30 år gamle F-5 fly Af den nuværende beholdning på 54 fly er kun 30 stk. fortsat operationelle. De 31 resterende Hornet fly skal ligeledes afløses og vil nå slutningen af deres operationelle levetid i 2025. Det nye program for anskaffelse af kampfly vil begynde i 2017, med et typevalg i 2020, mens forslag om anskaffelser skal fremlægges for parlamentet i 2022. Derefter vil leveringen kunne begynde i 2025.

FG 24/11/16 : Den schweiziske regering har anmodet om finansielle midler som del sin plan for anskaffelse af nye kampfly samt til at holde nogle af de eksisterende fly i aktiv tjeneste i længere tid en tidligere planlagt. For 2 år siden afviste den schweiziske befolkning ved en folkeafstemning planer om at anskaffe 22 nye Saab Gripen kampfly, men den schweiziske regering indikerede feb. 2016, at man ville indlede et nyt forsøg på at anskaffe nye kampfly. Som del heraf nedsatte landets forsvarsminister et ekspertpanel for at undersøge militærets behov samt fremtiden for luftvåbnets Boeing F/A-18C/D og Northrop F-5 kampfly. Panelets foreløbige rapport anbefaler straks at afsætte midler til design, test- og anskaffelsesforberedelser for nye kampfly samt at levetidsforlænge F/A-18 flyene. Hvis midlerne bliver afsat i budgettet for 2017, kunne anskaffelsesprocessen begynde i 2018, efterfulgt af typevalg i 2020 og de første leveringer i 2025. Regeringen ønsker at beholde nogle af sine F-5 kampfly i tjeneste efter 2018 trods tidligere planer om at udfase de aldrende fly, men der er endnu ikke blevet afsat midler hertil. Desuden ønsker man at forlænge Hornet flyenes levetid fra 5.000 til 6.000 flyvetimer. Den endelige rapport forventes i foråret 2017, hvilket er for sent for at nå deadline for næste års forsvarsbudget, mens en beslutning om midler til en levetidsforlængelse af Hornet flyene senest skal træffes i forbindelse med forsvarsbudgettet for 2018. Schweiz råder over 30 F/A-18C/D samt 53 F-5 kampfly, men har planer om at reducere antallet af sidstnævnte type til 26 eksemplarer.

AFM 7/17 : Det schweiziske forsvarsministerium har skitseret 4 valgmuligheder som del af de reviderede planer for anskaffelse af nye kampfly til luftvåbnet. Den mest ambitiøse option omfatter anskaffelsen af 55-70 kampfly som del af et integreret luftforsvarssystem, efterfulgt af forslag om køb af 30 kampfly samt et komplet jordbaseret luftforsvarssystem eller 40 kampfly og et mere beskedent luftforsvarssystem, mens den mest økonomiske løsning ville omfatte anskaffelse af 20 kampfly og det mere beskedne luftforsvarssystem.

AFM 4/19 : Schweiz har afsløret detaljer om test i luften og på jorden for de 5 kandidater til nye kampfly til luftvåbnet. Disse vil finde sted ved Payerne fra april til juni 2019, hvor hver kandidat vil gennemføre 8 flyvninger med 1 eller 2 fly. Mediebegivenheder for hver af kandidaterne vil blive afholdt som følger: Eurofighter 12/4/2019, F/A-18E/F 30/4/2019, Rafale 21/5/2019, F-35A 7/6/2019 og Gripen E 25/6/2019.

FG 17/5/19 : Den schweiziske regering har afsat $5,85 mia. til afløsning af luftvåbnets aldrende Boeing F/A-18 og Northrop F-5 kampfly frem til 2030 som del af en større modernisering af luftforsvaret. Forsvarsministeriet vil udarbejde et anskaffelsesforslag frem til primo sept. 2019, som derefter skal vedtages af landets parlament og befolkningen gennem en folkeafstemning. Sidstnævnte vil kun omfatte programmets budget, ikke type eller antal af nye fly. Dette vil blive besluttet af regeringen baseret på rådgivning fra eksperter efter en folkeafstemning. Regeringen modtog forslag jan. 2019 på Boeing F/A-18 Super Hornet, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, Lockheed Martin F-35A og Saab Gripen E. Test af kandidatflyene på jorden og i luften ved Payerne vil efter planen blive afsluttet juli 2019. Som del af afløsningsplanen skal udenlandske leverandører tilbyde modkøbsaftaler på 60% af kontraktværdien – 20% direkte og 40% indirekte – gennem den schweiziske forsvars- og sikkerhedsindustri. Det schweiziske luftvåben råder over 30 F/A-18 og 36 F-5 kampfly i operationel tjeneste. F/A-18 flyene vil nå slutningen af deres tjenestetid frem til 2030, mens F-5 kun kan bruges til luftpatruljering om dagen og i god sigtbarhed. Typen har ikke en chance mod en moderne modstander. Regeringen har desuden afsat midler til anskaffelsen af et nyt landbaseret luftforsvarssystem med en længere rækkevidde end eksisterende udstyr. Uden disse anskaffelser vil landet ikke være i stand til at forsvare sit luftrum.

FG 13/6/19 : Saab Gripen E kampflyet vil ikke deltage i de kommende testflyvninger i Schweiz efter anbefalinger fra den schweiziske regering, men den svenske producent fastholder typens egnethed til at forny det schweiziske luftvåben. Det schweiziske agentur for forsvarsanskaffelser, Armasuisse, sendte en formel anbefaling til Saab om ikke at deltage, fordi kun kampfly der er operationsklare i 2019 vil komme i betragtning. Testflyvningerne er del af en evalueringsproces for kampfly, som forudser levering af nye fly i 2025. Ifølge Saab vil Gripen E komme i operationel tjeneste flere år før de planlagte leveringer til Schweiz og vil imødekomme samtlige definerede krav. Testflyvningerne vil finde sted ved Payerne fra 24-28/6/2019, hvor Saab havde foreslået at deltage med 2 fly, en Gripen E model samt et operationelt Gripen C fly, men dette blev ikke accepteret af Armasuisse. Det tilbud, som Saab havde fremsendt til Schweiz jan. 2019, står fortsat ved magt. Mindst 40 Gripen E kampfly vil blive leveret til tiden inkl. et omfattende støttekoncept med deltagelse af lokale selskaber. Saab havde svaret på en invitation fra Armasuisse jan. 2019 med forslag om 2 optioner på hhv. 30 og 40 Gripen E fly. Andre kandidater omfattede Boeing F/A-18E/F Super Hornet, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon og Lockheed Martin F-35A. I maj 2019 afsatte den schweiziske regering midler til at erstatte landets aldrende Boeing F/A-18 og Northrop F-5 kampfly frem til 2030 som del af en større modernisering af landets luftforsvar. Som del af aftalen skal de udenlandske leverandører indgå modkøbsaftaler på 60% af kontraktværdien – 20% direkte og 40% indirekte – gennem den schweiziske forsvars- og sikkerhedsindustri. Det schweiziske luftvåben råder over 30 F/A-18 og 36 F-5 fly. Gripen E vandt en tidligere udbudsrunde for 22 fly til Schweiz, men denne aftale blev annulleret, da den schweiziske regering tabte en folkeafstemning maj 2014 om finansiering af anskaffelsen. Det tredje eksemplar af Gripen E foretog sin første flyvning ved Linköping 10/6/2019.

AFM 8/19 : De væbnede styrker i Schweiz har afsluttet deres lokale undersøgelser af nye kampfly under overvejelse for Air2030 projektet: Airbus Eurofighter, Boeing F/A-18E/F Super Hornet, Dassault Rafale og Lockheed Martin F-35A. Testflyvningerne fandt sted ved Payerne luftbasen, hvor hver af de deltagende flytyper gennemførte 8 missioner med 1 eller 2 fly. Saab's Gripen E kampfly blev trukket tilbage fra evalueringen på anbefaling af det schweiziske agentur for forsvarsanskaffelser armasuisse. Agenturet har oplyst, at testflyvningerne udelukkende var tilrettelagt for flytyper, som var operationsklare i 2019. Fem kandidater fremsendte oprindeligt tilbud til armasuisse jan 2019, da det schweiziske luftvåben ønsker en afløser for sine F/A-18C/D og F-5E/F kampfly fra 2025. Som det næste skridt vil der blive udarbejdet rapporter for at fastslå størrelsen på flyflåden, hvorefter en anmodning om forslag vil blive udsendt til kandidaterne ultimo 2019.

AFM 3/20 : Schweiz har indledt den anden forslagsrunde for nye kampfly og et nyt landbaseret luftforsvarssystem med forlænget rækkevidde som del af Air2030-programmet. Dokumentet, som blev leveret til regeringsmyndighederne i Tyskland (Eurofighter), Frankrig (Rafale) og USA (F/A-18E/F og F-35A), er baseret på en analyse af det første forslag samt resultatet af testflyvninger, simulatortest og test på jorden. Forslagsrunden vil omfatte omkostningsberegninger for anskaffelse af hhv. 36 og 40 fly, inden der skal indledes forhandlinger med den valgte kandidat. Armasuisse forventer at modtage forslagene i aug. 2020.

AFM 11/20 : Med et lille flertal har den schweiziske befolkning godkendt anskaffelsen af nye multirolle kampfly til det schweiziske luftvåben ved en folkeafstemning 27/9/2020. Resultatet kommer efter at den schweiziske befolkning havde afvist at finansiere anskaffelsen af Saab Gripen E multirolle kampfly i 2014. Endnu engang havde vælgerne muligheden for at godkende eller afvise det schweiziske forsvarsministeriums Air2030 anskaffelsesprogram af nye kampfly samt anskaffelsen af nyt landbaseret forsvarssystem med forlænget rækkevidde. Air2030-projektet har som mål at anskaffe et nyt multirolle kampfly til afløsning af luftvåbnets flåder af aldrende Boeing F/A-18C/D Hornet og Northrop F-5E/F Tiger II fly. Luftvåbnets flåde af F-5E/F fly, som er den ældste af de 2 platforme, har været i tjeneste siden 1978. I alt 110 stk. blev leveret til Schweiz, omfattende 98 ensædede F-5E og 12 tosædede F-5F modeller. I alt 23 F-5E og 6 F-5F modeller er fortsat i tjeneste ved luftvåbnet. Den schweiziske flåde af Hornet fly, inkl. 26 F/A-18C og 8 F/A-18D modeller, kom i operationel tjeneste 1997. Heraf er hhv. 25 F/A-18C og 5 F/A-18D i aktiv tjeneste.

AFM 1/21 : Armasuisse, det schweiziske agentur for forsvarsanskaffelser, modtog den anden runde af tilbud for det schweiziske luftvåbens program for anskaffelse af nye kampfly 18/11/2020. AIR 2030-udbudsrunden var blevet indledt jan. 2020. Armasuisse vil nu færdiggøre evalueringsrapporterne, som skulle være klar i første kvartal 2021, efterfulgt af en beslutning af det føderale råd i andet kvartal. Tilbud blev modtaget fra Tyskland (Eurofighter), Frankrig (Dassault Rafale) og USA (Boeing F/A-18E/F Super Hornet og Lockheed Martin F-35A Lightning II). Forslagene skal omfatte en pris for 36-40 fly, logistisk støtte samt bevæbning. Tilbuddene vil udgøre udgangspunkt for forhandlinger, når den foretrukne kandidat er blevet udvalgt. Modkøbsprojekter og tilbud om militært samarbejde mellem Schweiz og det udvalgte land vil ligeledes blive taget i betragtning.

AFM 9/21 : Forbundsrådet i Schweiz har besluttet, at anskaffelsen af 36 Lockheed Martin F-35A Lightning II kampfly er den bedst egnede strategi for beskyttelse af den schweiziske befolkning mod fremtidens trusler fra luften. Rådet oplyste 30/6/2021, at man vil anbefale parlamentet at godkende anskaffelsen som del af AIR 2030-programmet. F-35A Lightning II er blevet valgt, idet typen anses for at tilbyde de største samlede fordele for de lavest samlede omkostninger. Forbundsrådet har baseret sin beslutning om købet af F-35A på omfattende teknisk evaluering af 4 forskellige kandidater til nye kampfly: Eurofighter Typhoon fra Airbus, Tyskland; F/A-18 Super Hornet fra Boeing, USA; F-35A fra Lockheed Martin, USA og Rafale fra Dassault, Frankrig. Ifølge Forbundsrådet have samtlige kandidater mødt de til evalueringen opsatte krav, men F-35A havde de største fordele og laveste omkostninger. Lightning II var en klar vinder over de andre kandidater, idet typen havde den højeste score i 3 af de 4 hovedkriterier.

SCW 29/9/22 : De schweiziske planer om at anskaffe en flåde af Lockheed Martin F-35A Lightning II femte-generation multirolle kampfly med stealth-egenskaber tog en stort skridt fremad 19/9/2022, hvor armasuisse (det føderale kontor for forsvarsanskaffelser) i Schweiz annoncerede, at en anskaffelseskontrakt for 36 fly var blevet underskrevet i Bern. De nye fly vil blive leveret mellem 2027 og 2030 til afløsning af det schweiziske luftvåbens Boeing F/A-18C/D Hornet og Northrop F-5E/F Tiger II kampfly. Foruden flyene omfatter kontrakt desuden missionsspecifik udrustning, våben og ammunition samt logistikpakke, systemer til missionsplanlægning, træningssystemer og den indledende træning af piloter og teknisk personel fra det schweiziske luftvåben. Endvidere er omkostningerne til integration af F-35A i det schweiziske C2-system (command-and-control), et risikobeløb, inflationen i USA samt støtteydelser fra industrien dækket. Desuden er der blevet indgået en modkøbsaftale med Lockheed Martin, som gør det muligt for den amerikanske producent at lave aftaler med den schweiziske industri. Schweiz havde annonceret sin hensigt om at anskaffe en flåde af F-35A fly, sammen med 5 Raytheon Patriot luftværnsmissilsystemer, som del af Air2030-programmet 30/6/2021 efter anbefaling fra det schweiziske forbundsråd.

SCW 6/9/23 : Den schweiziske regering annoncerede 30/8/2023, at der vil blive anskaffet et nyt langtrækkende forretningsfly for brug ved Lufttransportdienst des Bundes (LTDB/Federal Air Transport Service) under det schweiziske luftvåben (Schweizer Luftwaffe). Det nye fly, en Bombardier Global 7500 model, vil erstatte en Cessna 560XL model, som har været i tjeneste siden 2005. Flyets sekundære opgaver vil bl.a. omfatte evakueringsmissioner. LTDB opererer med sine fly til støtte for statsregeringen, ministerier, føderale kontorer samt hæren. Efter salget af et Pilatus PC-24 fly [T-786], som kun blev anvendt for en periode på mindre end 3 år, råder tjenesten fortsat over 2 fly, som benyttes af ministerierne og andre brugere. Disse omfatter et Cessna 560XL fly [T-784] samt en Falcon 900EX-EASy model [T-785]. Budgettet for Global 7500 flyet, som er på 109 mio. USD, omfatter et selvbeskyttelsessystem, jordmateriel samt reservedele. Global modellen forventes at afløse det aldrende Cessna Citation Excel 560XL fly fra 2025. En afløser for Dassault Falcon 900EX modellen vil blive overvejet på et senere tidspunkt pga. den nuværende finansielle situation for det føderale budget. Enhedens 2 andre jetfly [CL-604 T-751 og T-752] har en anden rolle.